Градско вијеће Града Сарајева је, послије расправе о приједлогу дневног реда, предложеном на самој сједници, почело с радом данашње, 33. сједнице, избором замјеника градоначелника Града Сарајева. Тако је, једногласно, за замјеника Градоначелника изабран Абдулах Скака (СДА) који је, давањем свечане изјаве пред Градским вијећем, преузео своју функцију. 

На данашњој сједници, којом је предсједавао Суљо Агић, предсједавајући Градског вијећа,  а која је сазвана због хитности, градски вијећници су усвојили Одлуку о привременом финансирању Града Сарајева за период 01.01.- 31.03.2016. године. Овом Одлуком се регулише несметано функционисање Града Сарајева у првом тромјесечју сљедеће године, односно до усвајања Буџета Града Сарајева за 2016. годину. Наиме, ступањем на снагу измјена и допуна Закона о припадности јавних прихода у Ф БиХ, почело је директно финансирање Града Сарајева из јавних прихода са јединственог рачуна Федерације БиХ, те је створен основ за реално планирање Буџета Града Сарајева за сљедећу годину.

У наставку сједнице, а због благовременог стварања основе за предлагање прихода у Буџету Града Сарајева за 2016. годину, по хитном поступку, усвојена је и Одлука о формирању Комисије за додјелу у закуп пословних просторија и гаража Града Сарајева. Предсједник Комисије је Јасмин Смјечанин, замјеник предсједника Сувад Керла, а чланови Алија Хоџић, Славен Ковачевић и Роберт Плеше.

Град Сарајево
Градско вијеће
Хамдије Крешевљаковића 3
71 000 Сарајево
тел: 033/216 659
факс: 033/217 546
имејл: pr-gradskovijece@sarajevo.ba