Градоначелник Сарајева Алија Бехмен на позив Града Љубљане, Центра за развој еУправе за југоисточну Европу и Института за геостратешка, правна и футуристичка истраживања присуствује ЉУБЉАНА ФОРУМУ 2012. – Будућност градова: одрживи развој и енергетска ефикасност. Поред домаћина градоначелника Љубљане, у раду Форума учествују и градоначелници и њихови замјеници градова: Подгорице, Загреба, Будимпеште, Бакуа, Букурешта и Цхисинауа (Молдавија).  Циљ Форума је повезати, омогућити и потакнути добре праксе, конкретну сарадњу и пројекте између градова, регија, држава и развојних институција ЕУ везано за рационално коришћење и управљање енергијом. У свом излагању на другој сесији о теми „Енергетска ефикасност градова и регија“, градоначелник Бехмен укратко се осврнуо на активности које Град Сарајево води већ трећу годину, придруживши се у марту 2009. Унији градова Европе, који имају за циљ рационално коришћење и управљање енергијом.

„Енергетска сигурност, која је једна од великих тема будућности, била је први послијератни заједнички пројекат Града Сарајева са Загребом, Скопљем, Подгорицом и Фрајбургом. Више је разлога за то. Све веће цијене енергије, сигурност опскрбе енергентима и коначност залиха су само неки од изазова с којима се морамо суочити и на која ми заједно морамо наћи одговоре. Од посебног значаја је и смањење штетних утицаја на околиш“, истакнуо је  Бехмен.

Усвајањем Акционог плана енергетски одрживог развоја града (СЕАП), који је основни документ за будуће планирање активности енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије на подручју града, Град Сарајево је испунио обавезу преузету приступањем Споразуму градоначелника. „Његовим прихватањем у Градском вијећу, Сарајево је постао је један од првих градова у регији који се службено опредијелио за одрживи енергетски развој према директним смјерницама Европске комисије”, казао је градоначелник те додао да је у марту ове године отворен Уред за енергетску ефикасност Града Сарајева, а да је недавно ова градска администрација покренула иницијативу за оснивање Клуба „Споразума градоначелника/начелника у Босни и Херцеговини“ с циљем провођења проактивне енергетске политике и подизања еколошке свијести наших грађана о енергетској проблематици, заштити околиша и потреби ефикасног коришћења енергије.
           
Своје излагање Бехмен је завршио ријечима да „све активности које Град Сарајево подузима из области енергетске ефикасности као једног дијела политике одрживог развоја има за циљ креирање адекватног економског окружења у којем се лакше могу постићи инвестиције потребне за континуирану имплементацију ове врсте пројеката. Желим истаћи да одрживи развој градова мора предводити економска политика која омогућава адекватно финансирање  иницијалних  инвестиција, инвестиција које произилазе из нашег заједничког знања и технолошког развоја, и као такве осигуравају почетак циклуса одрживог развоја“.