КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА
Хамдије Крешевљаковића 3
71000 Сарајево
тел.:  033 208 340, 443 050
факс.:  033 208 341
е-mail: [email protected]
www.sarajevo.ba

Секретар Градске управе

Тел.  033 443 300
факс:   033 208 341

Одјељење за односе с јавношћу

Тел:  033 221 145
факс:  033 214 847
е-mail: [email protected]
www.sarajevo.ba

Одјељење за међународну сарадњу и ЕУ интеграције

Тел:  033 214 841
факс:  033 208 341
е-mail:  [email protected], [email protected]

Одјељење за кабинетске послове

Tел: 033 443 300

факс:  033 208 341

e-mail: [email protected]  

Одјељење за правне послове

Тел: 033 443 300

факс:  033 208 341

e-mail[email protected]  

Одјељење за заједничке послове

Тел: 033 443 300

факс:  033 208 341

e-mail: [email protected]  

Одјељење за послове писарнице

Тел: 033 203 121
факс: 033 208 341

_______________________________________________________________________________________

ГРАДСКЕ СЛУЖБЕ

Градска служба за општу управу

Тел.:  033 221 152
е-mail: [email protected]

Градска служба финансија

Тел:  033 220 767
е-mail: [email protected]

Градска служба за урбано планирање и стамбене послове

Тел/факс:  033 221 129
е-mail: [email protected]

Градска служба за комуналне послове

Тел:  033 221 084
е-mail: [email protected]

Градска служба за образовање, културу и спорт

Тел:  033 443 152
е-mail: [email protected]

Градска служба за локално пословање и развој града

Тел:  033 221 139, 202 883
е-mail: [email protected]

Градска служба за локалну самоуправу

Тел:  033 221 351
е-mail: [email protected]

 

.footer-social22 { top: 5px; left: 0; right: 0; text-align: center; float: left; position: relative; }