Градско вијеће Града Сарајева је на почетку данашње 27. сједнице, већ при усвајању дневног реда изоставило Одлуку о давању у закуп пословних простора и гаража у власништву Града Сарајева, будући да је Градоначелник, овлаштени Предлагач, обавијестио Градско вијеће да повлачи  свој приједлог. Послије расправе о новом Етичком кодексу изабраних званичника Града Сарајева, на захтјев Клуба градских вијећника СДА, Етичко вијеће је повукло свој приједлог, тако ће Градско вијеће наставити са примјеном важећег Кодекса понашања изабраних званичника у органима Града Сарајева. Градски вијећници су усвојили Одлуку о радном статусу предсједавајућег Градског вијећа Града Сарајева. У наставку сједнице, послије широке расправе, усвојен је Извјештај о извршењу Буџета Града Сарајева за период 01. 01.- 31.12.2014. годину.

На данашњој сједници усвојен је и Извјештај о извршењу Буџета Града Сарајева за период 01. 01.- 31.03.2015. године, када се финансирање потреба Града вршило на основу Одлуке о привременом финансирању. Град Сарајево наставља са радом с неизвјесним остварењем планираних прихода у Буџету Града Сарајева за текућу годину. Градски вијећници су, у поводу разматрања овог Извјештаја, на приједлог Административне комисије, усвојили закључак којим се задужује надлежни орган Града Сарајева,  да покрене тужбу против Кантона Сарајево за измирење свих обавеза из Буџета Кантона Сарајево, Граду Сарајеву.

Градски вијећници су, једногласно, усвојили Извјештај о реализацији Програма манифестације обиљежавања 6. априла – Дана града Сарајева у 2015. години. Активности на обиљежавању  6. априла – Дана града Сарајева у потпуно су реализоване како је и планирано, а све у складу са расположивим финансијским средствима утврђеним Буџетом Града Сарајева за 2015. годину.

На данашњој сједници није усвојен  Извјештај о раду и пословању ЈП „Олимпијски базен Отока“ д.о.о. Сарајево за 2014. годину који је поднијела Скупштина овог Јавног предузећа. О Извјештају је вођења широка расправа у којој су изнесене и сугестије Градоначелнику да предузме одређене мјере и активности с циљем побољшања стања.

У наставку сједнице, градски вијећници су примили к знању Информацију о стању привреде и запошљавања у граду Сарајеву, која садржи најзначајније индикаторе пословања током 2014. године.

[WPIMPINLINE:27.%20sjednica%202.jpg]

На крају сједнице, као и обично, покренут је већи број иницијатива и упућена су одређена вијећничка питања. Тако је, између осталих иницијатива, на приједлог градског вијећника Ридерле Бориса, Градско вијеће једногласно подржало иницијативу  да и Град Сарајево, као што је то већ урадила Скупштина Кантона Сарајево, упути писмо у којем ће изразити протест швицарским и србијанским властима у поводу хапшења Насера Орића.

Град Сарајево
Градско вијеће
Хамдије Крешевљаковића 3
71 000 Сарајево
тел: 033/216 659
факс: 033/217 546
имејлл: pr-gradskovijece@sarajevo.ba