На 40. сједници Градског вијећа Града Сарајева којом је предсједавао Суљо Агић, предсједавајући Градског вијећа, градски вијећници су одали почаст убијеним невиним људима, у експлозији која се догодила синоћ у терористичком нападу у Истанбулу, на Аеродрому Ататурк. Рад Градског вијећа је почео усвајањем Одлуке о додјели у закуп гараже у улици Дејзина Бикића Е2 (22). Даље су градски вијећници усвојили Одлуку о усвајању Измјена и допуна Регулационог плана „Алипашин Мост VII“ – Зона Ц са Одлуком о провођењу исте, по скраћеном поступку, како је предложена те измијењена током расправе на самој сједници.

На данашњој сједници размотрена је и усвојена Одлука о измјенама и допунама Одлуке о условима и начину додјеле „Шестоаприлске награде Града Сарајева”, а након што је Одбор  за додјелу „Шестоаприлске награде Града Сарајева” у 2016. години, у свом раду, уочио потешкоће у смисли примјене одредаба Одлуке на процес предлагања кандидата за награду.

Градско вијеће је примило к знању  Информацију о активностима на Пројекту „Ревитализација Требевићке жичаре” у периоду од  01.04.2016. до 25.06.2016. године.

Затим су градски вијећници усвојили Одлуку о давању сагласности за закључивање уговора о поклону дониране опреме између Града Сарајева и Опћине Олово. Наиме, Граду Сарајево је за потребе ревитализације Требевићке жичаре донирана опрема од Туристичке заједнице Грахен – Швајцарска. Са обзиром да се донирана опрема не може рационално користити за ревитализацију Требевићке жичаре, као и обзиром на чињеницу да Град нема просторије нити било које друге капацитете да преузме и искористи донирану опрему која се мора измјестити из базе међународних оружаних снага у Бутмиру, гдје је до сада била смјештена, створене су претпоставке да се иста пренесе у власништво Опћини Олово, гдје се планира изградња жичаре.
Даље је усвојена и Одлука о приступању изградњи нове Требевићке жичаре и пратећих објеката, чиме су остварени предуслови за даљу, убрзану, реализацију Пројекта.

Градски вијећници размотрили и Програм стипендирања ученика средњих школа за 2016. годину, са допуњеним рјешењима из прихваћених, односно усвојених амандмана градског вијећника Хусејновић Енеса. У Програму су наведене оквирне смјернице за реализацију пројекта стипендирања ученика средњих школа путем конкурса који расписује Град Сарајево. Почетак реализације пројекта стипендирања планиран је у школској 2016. /2017. години.

Градски вијећници су усвојили Извјештај о реализацији Програма манифестације обиљежавања 6. априла – Дана Града Сарајева у 2016. години. Активности на обиљежавању  6. априла – Дана Града Сарајева у потпуно су реализоване како је и планирано, а све у складу са расположивим финансијским средствима утврђеним Буџетом Града Сарајева за 2016. годину.

Даље је размотрена и примљена к знању Информација о непокретној имовини која је у власништву Града Сарајева или са којом Град управља или располаже, те непокретном имовином у коју је у протеклом периоду Град Сарајево улагао буџетска средства.

Примљене су к знању и Информација о стању комуналне хигијене, план и програм рада, са нагласком на чишћење подручја Града Сарајева, те Информација о стању саобраћаја у граду Сарајеву са приједлогом мјера за рјешавање проблема гужви на саобраћајницама, са посебним освртом на могућност изградње кружних токова.

На крају сједнице, као и обично, покренут је већи број иницијатива и упућена су одређена вијећничка питања. Тако је, између осталих иницијатива, замјеник предсједавајућег Градског вијећа Градимир Гојер, упутио  иницијативу  да се организује акција, уз учешће волонтера свих политичких странака, као и невладиног сектора како би се очистило корито и обале ријеке Миљацке.

Град Сарајево
Градско вијеће
Хамдије Крешевљаковића 3
71 000 Сарајево
тел: 033/216 659
факс: 033/217 546
имејл: pr-gradskovijece@sarajevo.ba