Градско вијеће Града Сарајева, на својој 13. сједници, којом је предсједавао Сабахудин Делалић, усвојило је Одлуку о подизању споменика Папи Ивану Павлу II.  Усвојена је и Одлука о приступању изради Акционог плана родне равноправности Града Сарајева. Циљ израде овог документа је унапређење родне равноправности у граду Сарајеву кроз имплементацију Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу коју је Град Сарајево потписао у децембру 2011. године. На приједлог Етичког вијећа Градског вијећа, са дневног реда је повучен  Приједлог Етичког кодекса изабраних званичника Града Сарајева. Вијеће је прихватило Одлуку о приступању изради Пројекта службене електронске комуникације у Градском вијећу Града Сарајева.

Пројект се уводи у циљу повећања транспарентности, економичности и ефикасности у раду Градског вијећа. Почетак примјене Службеног електронског комуницирања планира се од 01.01.2015. године.

[WPIMPINLINE:9260.jpg]

На данашњој сједници утврђен је Нацрт одлуке о манифестацијама из области културе од интереса за Град Сарајево, те Нацрт одлуке о манифестацијама из области спорта од интереса за Град Сарајево. Оба нацрта упућена су у јавну расправу у трајању од 30 дана. Утврђен је и Нацрт одлуке о допунама Одлуке о признањима и награди Града Сарајева и упућен у јавну расправу у трајању од 30 дана.

Разматрајући Информацију о положају Града Сарајева у систему финансирања и расподјеле јавних прихода у Федерацији Босне и Херцеговине, вијећници су донијели закључак којим су задужили градоначелника да упути захтјев Кантону Сарајево да се текући трансфер – Грант буџету Града Сарајева извршава у складу са приоритетима из Закона о извршењу буџета КС-а у 2014. години. Вијећници су примили к знању Информацију о стању културних институција у граду Сарајеву, те je градоначелник Сарајева  Иво Комшић на данашњој сједници Градског вијећа, а на инсистирање вијећнице Едине Латиф (СБББиХ), обавијестио вијећнике да су отклоњени сви неспоразуми и да ће Вијећница званично бити отворена 9. маја.

[WPIMPINLINE:9261.jpg]

Комшић је казао да је пројектом обнове Вијећнице дефинисан и простор  који ће за своје потребе  користити Град Сарајево, Национална универзитетска библиотека, музеј.

Рекао је да је припремљен и сценариј церемоније отварања у којој учествује Сарајевска филхармонија која ће за грађане на платоу одржати концерт, а у самој Вијећници бит ће отворена изложба највреднијих дјела која су сачувана од пожара.

Градоначелник Комшић је рекао да ће одржавање Вијећнице коштати од 500.000 до 600.000 КМ годишње, али да ће послије отворења, на сједници Градског вијећа бити презентован потпуни извјештај о градској Вијећници. 

На сједници Градског вијећа Града Сарајева Клуб градских вијећника Наше странке покренуо је иницијативе о изради елабората система јављања, узбуњивања и комуникације са дефинисаном стратегијом развоја Професионалне ватрогасне бригаде Сарајево, те иницијативу о набавци и постављању аутомата за скупљање пластичних флаша.