На 41. сједници Градског вијећа Града Сарајева којом је предсједавао Суљо Агић, предсједавајући Градског вијећа, градски вијећници су одали почаст погинулим борцима на брду Жуч на данашњи дан 1993. године. Рад Градског вијећа је почео усвајањем Одлуке о успостављању сарадње између Града Сарајева и Града Будимпеште у циљу јачања пријатељства и унапређења међусобне сарадње на свим подручјима од интереса за грађане ових градова.

Даље су градски вијећници разматрали неколико одлука везаних за регулационе планове. Тако је Градско вијеће усвојило Одлуку о усвајању Регулационог плана „Канара“ са Одлуком о провођењу исте, те Одлуку о приступању изради Регулационог плана „Забрђе“
На данашњој сједници није усвојена Одлука о усвајању Измјена и допуна Регулационог плана „Чобанија“ са Одлуком о провођењу Измјена и допуна Регулационог плана „Чобанија”.

У наставку сједнице, усвојена је Одлука о оснивању јавног предузећа за управљање, заштиту и одржавање објеката Града Сарајева и обављање комуналних и других дјелатности од јавног интереса Града Сарајева, допуњена рјешењима из прихваћених, односно усвојених амандмана Административне комисије,  а којом Град Сарајево, између осталог, штити свој интерес везано за управљање, заштиту и одржавање објеката у власништву Града Сарајева, те објеката и имовине датих на привремено или трајно кориштење или управљање Граду и ефикаснију реализацију комуналних и других дјелатности од јавног интереса у надлежности Града Сарајева.

Градско вијеће је усвојило Одлуку о подизању Споменика босанским специјалцима. Наиме, Удружење ветерана – Ветерани одреда полиције „Босна“ Кантона Сарајево је, путем општине Центар Сарајево, поднијело Иницијативу за подизање споменика босанским специјалцима.  Предложена микролокација за подизање споменика налази се у парку поред II Гимназије.

Даље су, градски вијећници, путем  извјештаја упознати о провођењу Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама на подручју Града Сарајева.

Градско вијеће је размотрило, те  усвојило Извјештај о предузетим активностима и току припрема за одржавање ЕYОF 2019 за период 01.04. – 30.06.2016. године. Поводом разматрања овог извјештаја градски вијећници су упознати са одржаном конституирајућом сједницом организационог одбора манифестације. Усвојен је и Периодични извјештај о активностима Града Сарајева на плану међународне сарадње.

[WPIMPINLINE:41.%20sjednica%20GVGS.jpg]

Затим су градски вијећници размотрили Нацрт Одлуке о усвајању Регулационог плана „Враца“ са Нацртом Одлуке о провођењу исте, те га, својим закључком, упутили у јавну расправу у трајању од 30 дана. Размотрен је и Нацрт Одлуке о приступању изради Регулационог плана „Сарајевогас – Босналијек“, те закључком упућен у јавну расправу у трајању од 15 дана.

У наставку засједања Градско вијеће је размотрило неколико информација. Тако је  примљена к знању Информација о уставно правном статусу Града Сарајева и положају Града Сарајева у систему финансирања с приједлогом мјера, те Информација о реализацији вијећничких питања и иницијатива за период јануар – мај 2016. године.

Примљена је к знању и Информација о стању јавних зелених површина на подручју града Сарајева, план и програм за одржавање и уређење истих, те усвојен предложени закључак Одбора за јавне службе, инфраструктуру и јавни саобраћај којим се задужује Градоначелник да, за једну од сљедећих сједница Градског вијећа, Градском вијећу достави извјештај о провођењу градских прописа којим је уређена обавеза Града Сарајева за уређење корита отворених водотока, као и локалитета на којима су градске чесме и окружења споменика од интереса за Град Сарајево као и других комуналних објеката и јавних површина из надлежности Града Сарајева.
Даље је примљена к знању и Информација о Извјештају о ревизији финансијских извјештаја за 2015. годину, те усвојен предложени закључак Одбора за буџет и финансије којим се задужује Градоначелник да припреми програм мјера и активности (са субјектима и роковима) које се требају урадити да се отклоне недостаци евидентирани у разматраном извјештају, у коме је и њихово превазилажење предложено препорукама, те да се с тако припремљеним Програмом, који ће бити упућен Уреду за ревизију, упозна Градско вијеће, односно Одбор за буџет и финансије у припреми сједнице Градског вијећа.

[WPIMPINLINE:41.%20sjednica%20GV.jpg]

На крају су упућена одређена вијећничка питања и покренуте иницијативе. Тако је, између осталих, градски вијећник Велија Катица упутио иницијативу да се храбром младићу Мухамеду Куновцу, додјели награда „Грахам Бамфорд“, за исказану изузетну грађанску храброст приликом пружања помоћи нападнутом таксисти Симеуновић Милораду.

Град Сарајево
Градско вијеће
Хамдије Крешевљаковића 3
71 000 Сарајево
тел: 033/216 659
факс: 033/217 546
имејл: pr-gradskovijece@sarajevo.ba