На основу члана 35. став 1.б. Пословника Градског вијећа Града Сарајева („Службене новине Кантона Сарајево”, број 28/09), сазивам Десету сједницу Градског вијећа Града Сарајева која ће се одржати у сриједу 29. 01. 2014. године у 10.00 часова, у објекту  Града Сарајева – Овална сала Градског вијећа, Улица Хамдије Крешевљаковића, број 3/1. Уз позив за сједницу доставља се и Записник о раду Девете сједнице Градског вијећа Града Сарајева одржане 23. 12. 2013. године. За сједницу предлажем сљедећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Приједлог Програма међународне сарадње Града Сарајева за 2014. годину
2. Приједлог Одлуке о приступању изради Измјена и допуна Регулационог плана „Робно транспортни центар у Халиловићима“ (скраћени поступак)
3. Приједлог Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о вршењу кафилеријских услуга на подручју града Сарајева
4. Приједлог Одлуке о реализацији Пројекта „Ревитализација Требевићке жичаре“
5. Нацрт Елабората о могућим локацијама за постављање споменика, спомен-обиљежја и спомен- плоча на подручју Града Сарајева а који су од интереса за Град Сарајево
6. Нацрт Одлуке о приступању изради Регулационог плана „Алипашин мост I“
7. Нацрт Одлуке о приступању изради Регулационог плана „РТВ“
8. Информација о упису ученика у средње школе са подручја Града Сарајева у школској 2013./2014. години
9. Вијећничка питања и иницијативе

Молим Вас, да сједници присуствујете, а у случају спријечености изостанак најавите на телефон 216-659 или 217-548.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  ГРАДСКОГ ВИЈЕЋА

Сабахудин Делалић

Број: 01-05-89/14

Датум: 16.01.2014. године