На позив Института европских регија, замјеник градоначелнице Сарајева Јосип Јуришић учествује у раду 4. КонФеренције европских регија и градова у Салзбургу чија је тема &qуот;Растућа господарска важност еуропских регија и градова&qуот;. Замјеник градоначленице Јуришић имао је обраћанје у дискусији о теми &qуот;Енергија, вода и отпад у регијама и градовима&qуот;.

Он је истакао да је култ воде у Сарајеву вјековна традиција, те да је наш град у регији имао први водовод. Јуришић је казао да је сарајевска вода данас надалеко позната по својој бистрини и чистоћи, питака је чак и вода са славина, тако да грађани а и туристи, који у све већем броју посјећују наш град, немају потребу да купују Флаширану воду.

– Улоге воде и нјен значај најболје су могли осјетити грађани Сарајева који су преживјели више од 1400 дана у окупираном граду без елементарних услова, па између осталог и без воде – истакао је Јуришић.

Након уводног излаганја доградоначелник Јуришић урадио је презентацију о теми &qуот;Искуства у управлјанју водама у граду Сарајеву&qуот;, осврнувши се на расположиве ресурсе воде, производнју и дистрибуцију воде, губитке воде, канализациони систем, пројекте из области водоснабдијеванја, одвођенја и третмана отпадних вода, ревитализацију централног уређаја за пречишћаванје отпадних вода, те на изграднју секундарне канализационе мреже.

Том приликом Јуришић је нагласио да је од 1.064 км водоводне мреже потребно замијенити намјанје 350 км, а од 850 км уличних канала – минимално 175 км.

Извор: Служба за односе с јавношћу Града Сарајева