У просторијама Градске управе данас је одржан радни састанак на којем су Нихад Ченгић и Насиха Поздер са Инсититута за архитектуру, урбанизам и просторно уређење Архитектонског факултета Сарајево презентовали градоначелнику Иви Комшићу и његовим сарадницима Концепт будуће бициклистичке стазе на потезу Неџарићи – Скендерија. Дуж стазе, која ће бити дуга око 7 км, предвиђена је хоризонтална и вертикална сигнализација, илуминација, као и одморишта са клупама и чесмама.

„Вјерујем да ћемо сви заједно успјешно реализовати овај пројекат за добробит наших суграђана, а поготово младих, који у посљедње вријеме ово превозно средство користе не само рекреативно већ и за транспорт. Са друге стране, развој бициклистичког саобраћаја у урбаним срединама позитивно утиче на здравље, екологију, уштеду енергије, а поготово на саобраћај, који је загушен у граду Сарајеву,“ истакнуо је Комшић. 

Данас презентовани Концепт бициклистичке стазе биће у фокусу састанка градоначелника Комшића са начелницима три градске општине (Нови Град, Ново Сарајево и Центар) који се треба одржати већ идуће седмице. Намјера је да се начелници општина кроз које се планира градња бициклистичке стазе, упознају са комплетном трасом и предложеним техничким рјешењима од стране Института као пројектанта, те да изнесу своје сугестије и примједбе.

[WPIMPINLINE:9305.jpg]

Институт за архитектуру, урбанизам и просторно уређење ће потом приступити изради идејног и изведбеног пројекта градње бициклистичке стазе од Неџарића до Скендерије.

Након 1. јуна, када се очекује израда идејног пројекта, Град ће на адресе три градске опћине поднијети захтјев за урбанистичку сагласност, односно након 1. јула по завршетку изведбеног пројекта, и захтјев за грађевинску дозволу, како би се могло кренути у процес избора извођача радова на бициклистичкој стази.