Потписиванје протокола о сараднји ради реализације пројекта &qуот;Чиста ријека Милјацка&qуот; уприличено је данас у просторијама Сарајевске регионалне развојне агенције – СЕРДА. Протокол су потписали директор СЕРДА-е Шевкија Окерић, градоначелница Града Сарајева Семиха Боровац, градоначелник Града Источно Сарајево Радомир Кезуновић, министар просторног уређенја и заштите околиша Кантона Сарајево Абид Јусић, кантонални министар привреде Абид Шарић, те представници опћина Центар, Ново Сарајево, Стари Град, Нови Град, Илиджа и Опћине Пале.

Цилј овог пројекта је очуванје и поболјшанје квалитета воде, осигуранје чистоће, заштита ресурса и екосистема ријеке Милјацке  и промоција туристичких локалитета уз Милјацку те развој еколошке свијести становништва.

У оквиру пројекта планирана је израда студије којом би се деФинирали конкретни програми и активности на уређенју Милјацке, уз процјену потребних Финансијских средстава и заједнички наступ према донаторима и партнерима у пројекту.

&qуот;Овај пројект је стратешки важан за сарајевски базен. Он треба да ријеши питанје чисте ријеке Милјацке, односно да осигура да се у једном процесу сва канализациона мрежа и оно што загађује ријеку Милјацку отклони и да Милјацка буде чиста ријека и да Сарајево тако буде еколошки чист град&qуот;, казао је директор СЕРДА-е Шевкија Окерић.

Градоначелница Сарајева Семиха Боровац је казала да је ово пројект који грађани Града Сарајева већ дуго чекају. &qуот;Град Сарајево је заједно с Министарством привреде КС-а већ доста уложио у чишћенје корита Милјацке, што се показало на неки начин и нееФикасним, јер једино цјеловит пројект, који ће обухватити све опћине кроз које тече ријека Милјацка, успјет ће да омогући да Милјацка цијелом својом дужином постане чиста и еколошки здрава&qуот;, казала је градоначелница Боровац.

Градоначелник Источног Сарајева Радомир Кезуновић је нагласио како је ово један пројект који објективно треба овој регији. &qуот;Осим Милјацке надамо се да ћемо сличне пројекте кренути да радимо на неким другим нашим водотоцима&qуот;, казао је Кезуновић.

У првој Фази, потписници Протокола осигурали су 531.000 КМ, од чега СЕРДА учествује да 200.000 КМ. Град Сарајево и Источно Сарајево издвојили су по 50.000 КМ.

Извор: Новинска агенција фЕНА