Након успјешног освјетлјаванја Шехер-ћехајине и Латинске ћуприје, Чобаније те АјФеловог моста, Градска управа наставлја с пројектом расвјете мостова. Како сазнајемо од архитекте Срђе ХрисаФовића који је израдио пројект, предвиђена је расвјета мостова Ћумурија, Дрвенија, Скендерија и Моста Суаде Дилберовић и Олге Сучић.

– Основни цилј је освијетлити простор мостова, а не само силуету. Сваки од мостова има своју причу, тако да концепт расвјете овиси од позиције, материјала и периода у којем је саграђен. Напримјер, Ћумурија ће бити освијетлјена ЛЕД свјетилјкама у огради и конструкцији моста како би нагласили простор за пјешаке и силуету моста. ЛЕД свјетилјке су минималних димензија, енергетски су еФикасне и нјихов вијек трајанја је до 50.000 радних сати. Скендерија мост ће добити нову ограду са плавим свјетлом, и освијетлјену конструкцију тако да ће бити видлјива силуета моста – каже ХрисаФовић.

Додаје да је прије поставлјанја расвјете потребно реновирати мостове. Према нјеговом мишлјенју, неке треба заштитити од далјнјег пропаданја, а са неких скинути непотребне деталје.

– Свјетло открива све неправилности тако да су поправка и нови слој боје неопходни на свакој освјетлјеној плохи – рекао је ХрисаФовић.

До краја године бит ће расписан тендер за извођенје радова тако да ће се с реализацијом пројекта почети у пролјеће наредне године, казао нам је ХрисаФовић.
 

Извор: Дневни аваз