Обавјештавамо Вас да ће се 27. сједница Градског вијећа Града Сарајева одржати у сриједу 24.06.2015. године у 10.00 часова, у објекту Града Сарајева – Овална сала Градског вијећа, улица Хамдије Крешевљаковића број 3/1.

За сједницу је предложен сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД
1. Приједлог Етичког кодекса изабраних званичника Града Сарајева
2. Приједлог Одлуке о давању у закуп пословних простора и гаража у власништву Града Сарајева
3. Извјештај о извршењу Буџета Града Сарајева за период 01.01.- 31.12.2014. године
4. Извјештај о извршењу Буџета Града Сарајева за период 01.01.- 31.03.2015. године
5. Извјештај о реализацији Програма манифестације обиљежавања 6. априла – Дана града Сарајева у 2015. години
6. Извјештај о раду и пословању ЈП „Олимпијски базен Отока“ д.о.о. Сарајево за 2014. годину
7. Информација о стању привреде и запошљавања у граду Сарајеву
8. Вијећничка питања и иницијативе

Град Сарајево
Градско вијеће
Хамдије Крешевљаковића 3
71 000 Сарајево
тел: 033/216 659
факс: 033/217 546
имејл: pr-gradskovijece@sarajevo.ba