Обавјештавамо Вас да ће се 39. сједница Градског вијећа Града Сарајева одржати у сриједу 25.05.2016. године у 10.00 часова, у објекту Града Сарајева – Овална сала Градског вијећа, улица Хамдије Крешевљаковића, број 3/1. За сједницу је предложен сљедећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Приједлог одлуке о престанку дужности чланице Комисије за другостепено управно рјешавање (Бранка Инић) 
2. Приједлог одлуке о разрјешењу члана Одбора за друштвене дјелатности (Јасмин Теровић)
3. Приједлог одлуке о разрјешењу чланице Комисије за односе са вјерским заједницама и црквама (Весна Влашић-Јусуповић)
4. Приједлог одлуке о разрјешењу члана Комисије за односе са вјерским заједницама и црквама (Екрем Каљанац)
5. Приједлог одлуке о разрјешењу члана Комисије за међународну сарадњу (Велија Катица)
6. Приједлог одлуке о избору члана Комисије за другостепено управно рјешавање (Емир Косовац) 
7. Приједлог одлуке о избору члана Одбора за друштвене дјелатности (Јасмин Смјечанин) 
8. Приједлог одлуке о избору чланице Комисије за односе са вјерским заједницама и црквама (Сандра Заимовић)
9. Приједлог одлуке о избору члана Комисије за односе са вјерским заједницама и црквама (Алдин Хасанагић)
10. Приједлог одлуке о избору члана Комисије за међународну сарадњу (Борис Ридерле)
11. Приједлог одлуке о управљању и заштити објекта Вијећнице
12. Извјештај  о раду и пословању ЈП „Олимпијски базен Отока“ д.о.о. Сарајево за 2015. годину
13. Извјештај о реализацији Програма мјера и активности на унапређењу здравља младих у граду Сарајеву у сегменту промоције одговарајуће исхране и физичке активности
14. Нацрт одлуке о приступању изради Регулационог плана „Забрђе“
15. Нацрт одлуке о усвајању Регулационог плана „Алипашин Мост V“ са Нацртом одлуке о провођењу Регулационог плана „Алипашин Мост V“
16. Нацрт Одлуке о усвајању Регулационог плана „Алипашин Мост VI“ са Нацртом одлуке о провођењу Регулационог плана „Алипашин Мост VI“
17. Информација о извршењу Буџета Града Сарајева за период 01.01. – 31.03.2016. године
18. Вијећничка питања и иницијативе

Град Сарајево
Градско вијеће
Хамдије Крешевљаковића 3
71 000 Сарајево
тел: 033/216 659
факс: 033/217 546
имејл: pr-gradskovijece@sarajevo.ba