Обнова Вијећнице за Градску управу Града Сарајева је на самом врху листе приоритета у 2006. години, казала је на данашнјој пресс-конФеренцији градоначелница Сарајева Семиха Боровац.

Она је истакнула како Кантон и Град требају да се заједно уклјуче у процес Финнсиранја израде пројектне документације, али да Градска управа треба бити лидер у пројекту обнове, будући да Вијећница има посебан значај за Град.

“Ја ћу као градоначелница посебну пажнју посветити овом капиталном пројекту и потрудити се да он буде завршен до краја 2008. године. Ми Вијећницу видимо као репрезентативно сједиште градоначелнника Сарајева и Градског вијећа Сарајева што јој је била првобитна Функција и због чега је добила такво име. Ми смо већ подузели одређене промотивне активности у вези са обновом Вијећнице: тако смо у Финализацији промотивне брошуре, намјеравамо урадити и једну промотивну видео-презентацију, те оФормити Клуб пријателја обнове Вијећнице,” казала је градоначелница Сарајева.

У 2006. на подручју града превиђена је граднја одређеног броја Фонтана, за шта је је Град Сарајево издвојио 140.000 КМ као и поставлјанје Фонтане дониране од Града Рима.

Предвиђена је и подршка пројектима проширенја гасне мреже Вратник, Јагомир, ПоФалићи и Соколје, и евентуално суФинансиранје у области граднје пумпних станица за техничку воду, набавке специјалних возила за чишћенје пјешачких саобраћајница, набавку контејнера, косилица, корпи те средстава за декорисанје.

“У сегменту урбаног планиранја у идућој години Град Сарајево намјерава приступити изради нових регулационих планова “Чобанија”, “Неджарићи 1” и “Индивидуално станованје Рајловац”, те Измјенама и допунама РП “Зетра”, “Јагомир 1”, “Квадрант 30”, “Отока” и “Широкача”. Плановоима ће се осигурати изграднја пословних центара на просторима Маријин Двора, фабрике Васо Мискин Црни, Творнице монтажних зграда…”, казала је градоначелница Боровац.

За пројекат уређенја Фасада у граду у 2006. планирано је милион КМ, а у наредној години планирано је завршити ванјску расвјету Трга Жртава геноцида у Сребреници за што је планирано 60.000 КМ.

Град Сарајево ће и у 2006. подржавати маниФестације културе, као што су Башчаршијске ноћи, Сарајево Филм Фестивал, Сарајевска зима, Сарајевски дани поезије, Театар Фест, Јазз Фест, МЕСС итд.

“Када је у питанју локални туризам Град Сарајево жели искористити расположиве потенцијале за развој различитих облика туризма и то вјерског, сеоског, банјског, културног, алпинистичког и планинског, спелеолошког и пословно-конгресног туризма. У плану имамо и Формиранје Туристичке заједнице Града Сарајева, која би била носилац ових активности”, казала је градоначелница Боровац.

Према нјеним ријечима, Градска управа је своје приоритете за наредни период деФинирала у ПлатФорми под називом “Правци дјелованја Града Сарајева 2005-2008.” која се налази у процедури у Градском вијећу.

“Ми главне полазне цилјеве Града Сарајева у наредне три године деФинирамо овако: Град Сарајево – европска метропола кроз реаФирмацију бх. идентитета, Град Сарајево – амбијент уносног послованја и Град Сарајево – амбијент угодног живлјенја. Дакле, моја визија јесте успостава Функционалног и економичног града који ће нудити пословним лјудима увјете за уносно послованје а туристима и грађанима увјете за угодан боравак и живлјенје”, казала је градоначелница Боровац.

Боровац се осврнула и на резултате постигнуте у протеклих шест мјесеци, од када су она и нјени замјеници преузели дужност. Она је рад Градске управе Града Сарајева у 2005. оцијенила позитивно.
 
Извор: Градска управа