На данас одржаној 5. сједници Градског вијећа Града Сарајева, којом је предсједавао Сабахудин Делалић, након дуже расправе повучен је Приједлог одлуке о усклађивању плата и накнада градских вијећника, функционера Града Сарајева, државних службеника и намјештеника органа Града Сарајева са Законом о платама и накнадама у органима власти ФБиХ. Закључено је да се за сљедећу сједницу Градског вијећа припреми нови приједлог ове одлуке, уз разматрање и дискусија изнесених на данашњој сједници Градског вијећа и уз уважавање ставова Колегија Градског вијећа. Вијећници су прихватили одлуке о усвајању регулационих планова „Бријешће“ и „Кошевско Брдо“, те Одлуку о приступању изради Регулационог плана „Стамбена зона Шип“ (подручје општине Центар Сарајево).

Прихваћена је Одлука о суфинансирању културне манифестације од посебног интереса за Град Сарајево „9. интернационални музички фестивал \’Босна\’ (БИМФ)“, као и именовање замјеника  градоначелника Аљоше Чампаре за члана Организационог одбора ове манифестације; Одлука о суфинансирању културне манифестације од посебног интереса за Град Сарајево „19. сарајевске вечери музике СВЕМ 2013.“, као и именовање секретара Градске управе по овлаштењу градоначелника, Елвира Хаџиахметовића за члана Организационог одбора ове манифестације; Одлука о суфинансирању културне манифестације од посебног интереса за Град Сарајево „52. сарајевски дани поезије“, као и именовање помоћника градоначелника за образовање, културу и спорт, Рамиза Кадића за члана Организационог одбора ове манифестације; Одлука о суфинансирању културне манифестације од посебног интереса за Град Сарајево „Сарајевска зима 2013“, под називом „Умјетност додира“, као и именовање помоћника градоначелника за образовање, културу и спорт, Рамиза Кадића за члана Организационог одбора ове манифестације; Одлука о суфинансирању културне манифестације од посебног интереса за Град Сарајево „19. Сарајево филм фестивал“, као и именовање градоначелника проф. др. Иве Комшића за члана Организационог одбора ове манифестације.

Разматрајући План активности Градског вијећа Града Сарајева у поводу катастрофалног програмског, кадровског и материјалног стања културе и умјетности у Кантону и граду Сарајево, истакнуто је да ће Градско вијеће одржати тематску сједницу чији ће резултат бити доношење декларације о институцијама културе и умјетности у граду Сарајеву, са смјерницама за хитни редизајн културне политике. Резултат те сједнице би, између осталог, требало бити и упућивање снажне иницијативе надлежним органима, а посебно Кантону Сарајево за: 1) разматрање садржаја и резултата рада садашњих управа и менаџмента културних институција и покретања редефиниције кадровских рјешења у истим, а на темељу утврђених резултата; 2) укључивање „олимпа босанскохерцеговачке памети“ Академије наука и умјетности БиХ у рјешавање проблема овог репрезентативног дијела друштвеног живота Града и Кантона Сарајево, те 3) ангажирање најквалитетнијих кадрова за руководне функције у културним и умјетничким институцијама у граду Сарајеву.

Градско вијеће донијело је и Одлуку о начину расподјеле средстава Буџета Града Сарајева планираних за рад клубова градских вијећника, потом Одлуку о именовању вршиоца дужности градског правобраниоца, коју ће вршити Јасмина Каровић, те прихватило Извјештај о активностима Града Сарајева на плану сарадње у БиХ и иностранству за период јануар – јуни 2013. године.

На данашњој сједници вијећници су утврдили и Извјештај о реализацији пројекта „Требевићка жичара“ са закључцима да Град Сарајево обезбиједи понуду за набавку нове жичаре која би предвидјела изградњу-обнову на истој локацији путем старе и нове трасе, потом да приступи анализи и одабиру најрационалнијег рјешења за обнову Требевићке жичаре, те да Градско вијеће донесе одлуку о обнови Требевићке жичаре у складу са опредјељењем (коришћење рабљене дониране опреме или набавка нове жичаре), а Град Сарајево иницира пријенос власништва са КЈКП „Грас“ на Град Сарајево. Закључено је такођер, да се остваре контакти са градовима с којима Град Сарајево има потписане споразуме о сарадњи, а који имају искуства у имплементацији пројеката изградње и експлоатације сличних жичара, те да се анализирају модели финансирања обнове и управљања Требевићком жичаром.

Вијећници су утврдили Нацрт Одлуке о усвајању РП „Бољаков Поток“ с Нацртом одлуке о провођењу овог регулационог плана, као и Нацрт Одлуке о усвајању РП „Витковац“ с Нацртом одлуке о провођењу истог, те их упутило на јавни увид и јавну расправу у трајању од по 30 дана.

Вијећници су примили к знању Информацију о веб-страници Града Сарајева, Информацију о Европској повељи о родној равноправности полова на локалном нивоу, Информацију о вршењу комуналног инспекцијског надзора за период јануар – јуни 2013. године, Информацију о запошљавању у Градској управи Града Сарајева у протеклом мандатном периоду са анализом рационалности, функционалности и ефикасности организације Градске управе Града Сарајева и упослености постојећих државних службеника и намјештеника.