„Образовање младих је суштински задатак сваког цивилизованог друштва“, истакнуо је између осталог градоначелник Сарајева Алија Бехмен приликом данашње презентације студије „Неформално образовање младих у БиХ“ коју је Град Сарајево израдио заједно са Њемачким удружењем за међународну сарадњу ГиЗ. Замјеник градоначелника Мирослав Живановић је нагласио да неформално образовање (НФО) за њега има посебну вриједност и значај те додао да је ово само једна од конкретних акција ка побољшању НФО-а у БиХ.

“Ни овај напор неће ријешити све проблеме, али смо увјерени да ћемо дати смјернице и путоказе како дјеловати у оквиру  развоја локалне заједнице и мотивисати и друге институције да то исто чине. Ову студију ћемо третирати као прилог за Развојну стратегију Града Сарајева у којој ће неформално образовање младих имати значајно мјесто“.

Рубина Есмаил је истакнула да је радује чињеница да су ГиЗ и Град Сарајево добили прилику за израду студије те да је она за ГиЗ веома значајна. Ова студија, према њеним ријечима, показује путеве за свеобухватно и холистичко образовање.

У својој презентацији ауторица студије Лидија Пискер је казала да је циљ ове студије са једне стране потенцирање значаја неформалног образовања и његова комплементарност са формалним, а са друге покушај отклањања одређених проблема у вези са неформалним образовањем.

Након презентације студије, одржана је кратка дискусија о теми неформалног образовања у БиХ у склопу које је Јасмин Бешић из Института за развој младих КУЛТ говорио о улози неформалног образовања у друштву.