На 11. одржаној сједници вијећници Градског вијећа Града Сарајева усвојили су одлуке о приступању изради Регулационог плана "Витиковац" и Регулационог плана "Бријешће". Вијећници су усвојили Одлуку о измјенама и допунама Одлуке о оснивању јавног предузећа "Олимпијски базен Отока", д.о.о Сарајево. Усвојена је и Одлука о радном статусу замјеника предсједавајућег Градског вијећа. Салко Никшић, замјеник предсједавајућег Градског вијећа Града Сарајева, за вријеме трајања мандата неће остваривати права из радног односа у органима Града Сарајева, своју дужност ће обављати волонтерски.
Усвојен је и Извјештај о примјени Одлуке о начину провођења јавног интереса Града Сарајева у области спорта са закључцима:
1.Градско вијеће упућује иницијативу градским општинама и надлежним органима виших ниова власти да се издавање јавних средстава за финансирање пројеката из области спорта у Граду Сарајеву врши координисано.
2. Градско вијеће сугерише градоначелнику да, поред постојећих критеријума, формулише и критеријуме за финансирање спортских колектива и у ванградским општинама Кантона Сарајево.
3. Комисија сугерише градоначелнику да инсистира код надлежних органа у КС да доврши листе објеката и спортских организација од интереса за Кантон, да би се могле сачинити листе од интереса за Град Сарајево.
Вијећници су усвојили и Извјештај о сарадњи и односима Града Сарајева са националним мањинама и Извјештај о активностима Града Сарајева у оквиру асоцијација, чији је члан за 2009.годину.
Усвојен је и Нацрт одлуке о усвајању Регулационог плана "Подгај-Текија" са Нацртом одлуке о провођењу Регулационог плана "Подгај – Текија".
Градско вијеће Града Сарајева усвојило је Нацрт одлуке о трансформацији "ПЕП" друштва са ограниченом одговорношћу за пренос и емитовање програма Сарајево у Јавно предузеће "Градска радио-телевизија Сарајево" д.о.о. и Елаборат о оправданости формирања градске радио-телевизије Сарајево са усвојеним закључцима:
1.Градско вијеће је примило к знању Нацрт одлуке о трансформацији "ПЕП" друштва са ограниченом одговорношћу за пренос и емитовање програма Сарајево у Јавно предузеће "Градска радио-телевизија Сарајево" д.о.о. и Елаборат о оправданости формирања  градске радио-релевизије Сарајево.
2. Нацрт одлуке о трансформацији "ПЕП" друштва са ограниченом одговорношћу за пренос и емитовање програма Сарајево у Јавно предузеће "Градска радио-телевизија Сарајево" д.о.о. упућује се у јавну расправу у трајању од 10 дана.
3. Субјекти у јавној расправи су потенцијални инвеститори и други заинтересовани субјекти.
4. Одбор за друштвене дјелатности води јавну расправу.
5. За организацију, прикупљање и сређивање те обраду извјештаја са јавне расправе задужује се градоначелник, а примједбе, приједлози и сугестије градских вијећника изнесени на сједници Градског вијећа третираће се као прилог јавној расправи.
6. Нацрт акта ће субјектима у јавној расправи презентовати састављањем на увид Нацрт аката и Елаборат о оправданости формирања градске радио-телевизије Сарајево.
7. Финансијска средства за провођење јавне расправе су утврђена у Буџету Града Сарајева.
Градски вијећници су усвојили Нацрт програма међународне сарадње Града Сарајева за 2010.годину.