На данашнјој 43. сједници Градског вијећа Града Сарајева вијећници су утврдили  Нацрт Буджета Града Сарајева за 2009.г. и Нацрт Одлуке о извршаванју овог буджета у износу од 24.829.200 КМ. Заклјучак Вијећа је да се оба Нацрта упуте у јавну расправу до 20. децембра ове године.

Вијећници су, такођер, утврдили Нацрт Програма рада Градског вијећа Града Сарајева за 2009. годину и упутили га у јавну расправу у трајанју од 30 дана.

На сједници је прихваћен Приједлог Измјена и допуна Пословника Градског вијећа Града Сарајева чиме су се, како је истакао Марин Иванишевић, предсједавајући Градског вијећа, &qуот;створили увјети за конституисанје сједнице Градског вијећа Града Сарајева у новом сазиву у складу са изборним законом и Статутом Града Сарајева&qуот;.

Вијећници су прихватили Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о утврђиванју платних разреда и коеФицијената за обраћун плаћа државних службеника, односно намјештеника Градске управе Града Сарајева и Службе Градског вијећа Града Сарајева.

Градско вијеће усвојило је Приједлог Програма одржаванја гробалја за 2009. годину. Такођер, прихватило је Приједлог Одлуке о усмјераванју  Финансијских средстава за 2008. годину у износу од 85.000 КМ као подршка стваралаштву у области кинематограФије од интереса за Град Сарајево.

На данашнјој сједници прихваћен је Извјештај о активностима Града Сарајева у оквиру међународних асоцијација чији је члан за 2008.г., као и Извјештај о примјени Одлуке о начину провођенја јавног интереса Града Сарајева у спорту у овој години.

Вијећници су примили к знанју ИнФормацију о припремлјености јавних комуналних предузећа и других служби у граду Сарајеву за предстојећи зимски период. Представници КЈКП &qуот;Топлане&qуот;, &qуот;Сарајевогас&qуот;, Водовод и канализација, &qуот;Парка&qуот;, &qуот;Покоп&qуот;, ГРАС и БХ Гас-а истакли су да су подузели потребне мјере како би спремно дочекали зимску сезону 2008./09.

Такођер, примлјена је к знанју ИнФормација ЗОИ 84 Олимпијски центар Сарајево о активностима на развоју зимско спортског туризма од интереса за град Сарајево и припреме за предстојећу зимску сезону, као и ИнФормација о активностима Сарајевске регионалне развојне агенције СЕРДА-е у 2008.г. на реализацији пројеката од интереса за Град Сарајево.

Извор: Служба за односе с јавношћу Града Сарајева