Предсједавајући Градског вијећа Града Сарајева Марин Иванишевић је поздравио присутне вијећнике, градоначелника и госте те отворио 5. сједницу Градског вијећа Града Сарајева констатацијом да Градско вијеће Града Сарајева има кворум за пуноважан рад и одлучивање.

На данас одржаној сједници вијећници Градског вијећа Града Сарајева једногласно су прихватили Информацију о стању криминалитета, јавног реда и мира и саобраћаја на подручју Кантона Сарајево за период јануар-март 2009.године. Представник  МУП-а  Кантона Сарајево Драган Миоковић изложио је Извјештај активности МУП-а у периоду јануар-март 2009.године. Као упоредни параматери при изради тромјесечног прегледа активности МУП-а Кантона Сарајево коришћени су статистички показатељи из истог периода прошле године (јануар-март 2008.године), а успјешност рада полиције и реализованих активности  у протеклом тромјесечју може да се види из табеларних приказа.
Закључак: вијећници Градског вијећа Града Сарајева у потпуности подржавају рад и дају пуну подршку активностима  МУП-а Кантона Сарајево.
Градско вијеће Града Сарајева је на данас одржаној сједници  усвојило програм међународне сарадње Града Сарајева за 2009.годину.
Закључци:
1. Даје се подршка приједлогу да се Град Сарајево укључи у асоцијацију олимпијских градова, имајућу у виду могућу помоћ ове асоцијације за обнову објекта Олимпијског музеја.
2. Поред моралне подршке и саосјећања које је градоначелник већ исказао у поводу посљедица катастрофалног земљотреса у регији Абруцо у Италији да се на одређени начин материјално и финансијски помогне настрадалим.
3. Предлаже се градоначелнику да размотри могућност и разложност формулисања иницијативе Скупштини Асоцијације “Градова носилаца поруке мира” да Градска вијећница Града Сарајева постане објекат симбол мира, па да градови чланови ове асоцијације  у оквиру својих могућности подрже пројекат обнове.
4. Надлежна служба Градске управе ће припремити информацију о пројектима, односно  о току припреме на изради градских пројеката за заједничку сједницу Комисије за сарадњу  са међународним удружењима градова и општина и општинама и градовима у земљи и иностранству и Одбора за буџет и финансије, а са циљем дјеловања Града Сарајева према приступним фондовима Европске уније.
Такође  је усвојен  и  Извјештај о активностима Града Сарајева на плану међународне сарадње за период од 01. јанура до 31. марта 2009. године
Вијећници су такође усвојили Извјештај о провођењу Одлуке о условима и поступку прихваћања покровитељства Града Сарајева у 2008. години.
Вијећници су примили к знању   Информацију о реализацији Програма дјеловања на унапређењу здравља младих у граду Сарајеву у сегменту промоције одговарајуће исхране и физичке активности.
 
На сједници је  предложен и покренут  већи  број вијећничких питања и  иницијатива.