У организацији Града Сарајева данас је одржан Округли сто под називом &qуот;Имплементација Програма дјелованја на унапрјеђенју здравлја младих у граду Сарајеву у сегменту промоције одговарајуће исхране и Физичке активности&qуот;. Поред представника Града Сарајева, на Округлом столу учешће су узели представници Министарства здравства Кантона Сарајево, Министарства образованја Кантона Сарајво, Завода за јавно здравство КС, Просвјетно-педагошког завода КС, градских опћина, домова здравлја, школа те невладиних организација.

Након излаганја чланица експертног тима Завода за јавно здравство КС, који је израдио Студију о прехрамбеним навикама школске дјеце и омладине, повела се расправа о могућностима за промјену станја на овом подручју и на полју активнијег стила живота. Већина учесника је истакла значај комплементарног третмана ових јавно-здравствених проблема. Заклјучено је да би сва сазнанја, експертизе, запажанја и искуства требало објединити, како би се повела осмишлјенја кампанја на сензибилизиранју и едуциранју свих грађана о значају утицаја прехране и кретанја на здравлје. За постизанје промјене штетних прехрамбених навика потребно је израдити и имплементирати едукацијске моделе о здравој храни и правилној прехрани.

Потребно је оснажити улогу медија у обезбјеђенју инФормација за подизанје јавне свијести о значају адекватне исхране дјеце и одговарајуће Физичке активности примјерене индивидуалним могућностима и интересованјима.

Уз већи ангажман органа и институција на подручју Града и Кантона Сарајево,  као и  цивилног друштва у промоцији здраве исхране и Физичке активности,  по оцјени учесника Округлог стола неопходно је успоставлјанје координације и кооперације свих нивоа власти у оквиру пројекта &qуот;Сарајево-здрави град-здравлје за све у 21. столјећу&qуот;.                  

Извор: Служба за односе с јавношћу Града Сарајева