На основу члана 35. став 1.б. Пословника Градског вијећа Града Сарајева (“Службене новине Кантона Сарајево”, број 28/09), сазивам 13. СЈЕДНИЦУ
ГРAДСКОГ ВИЈЕЋA ГРAДA СAРAЈЕВA. Тринаеста сједница Градског вијећа Града Сарајева одржаће се у уторак 02. 02. 2009. године у 10.00 часова,  у објекту  Града Сарајева – Овална сала Градског вијећа, улица Хамдије Крешевљаковића бр. 3/1.

Уз позив за сједницу доставља се и
− Записник о раду 12. сједнице Градског вијећа Града Сарајева одржане 29.12.2009.године и

За сједницу предлажем сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Приједлог одлуке о разрјешењу члана Одбора за буџет и финансије Градског вијећа Града Сарајева
2. Приједлог одлуке о разрјешењу члана Одбора за локално пословање и туризам Градског вијећа Града Сарајева
3. Приједлог одлуке о разрјешењу члана Комисије за Статут и акте Градског вијећа Града Сарајева
4. Приједлог одлуке о разрјешењу члана Комисије за другостепено управно рјешавање Градског вијећа Града Сарајева
5. Приједлог одлуке о избору члана Одбора за буџет и финансије Градског вијећа Града Сарајева
6. Приједлог одлуке о избору члана Одбора за локално пословање и туризам Градског вијећа Града Сарајева
7. Приједлог одлуке о висини новчаног износа појединачне и групне “Шестоаприлске награде Града Сарајева” у 2010. години
8. Приједлог одлуке о сафинансирању културне манифестације од посебног интереса за Град Сарајево и именовању члана Организационог одбора манифестације XXVI интернационални фестивал Сарајево «Сарајевска зима 2010»
9. Приједлог програма међународне сарадње Града Сарајева за 2010. годину
10. Приједлог одлуке о трансформацији “ПЕП” Друштва са ограниченом одговорношћу за пренос и емитовање програма Сарајево у Јавно предузеће “Градска радио-телевизија Сарајево” Друштво са ограниченом одговорношћу Сарајево
11. Приједлог одлуке о измјенама и допуни Одлуке о утврђивању и сафинансирању културних манифестација од посебног интереса за Град Сарајево
12. Приједлог «Програма обиљежавања годишњице XIV ЗОИ – Сарајево \’84» у 2010. години
13. Нацрт одлуке о утврђивању спортских манифестација од значаја за Град Сарајево
14. Нацрт одлуке о приступању изради Регулационог  плана “\’Ковачићи Центар”
15. Нацрт одлуке о приступању изради Регулационог  плана “\’Ковачићи”
16. Нацрт одлуке о приступању изради Регулационог  плана  «Кошевско Брдо»
17. Нацрт  програма манифестације обиљежавања 6. априла, Дана града Сарајева у 2010. години
18. Информација о упису ученика у средње школе са подручја града Сарајева у школској 2009./2010. години
19. Вијећничка питања и иницијативе

Молим Вас да сједници присуствујете, а у случају спријечености изостанак најавите на телефон број: 216-659 или 217-548.

ПРЕДСЈЕДAВAЈУЋИ  ГРAДСКОГ ВИЈЕЋA
 Прим. др. Жељко Лер 

Напомена: Уз позив се достављају као информативни материјал и
– Програм рада градоначелника Сарајева за 2010. годину и
– Програм рада Правобранилаштва Града Сарајева за 2010. годину