У четвртак 29.12.2005. године у 15.00 сати, градоначелница Сарајева Семиха Боровац и директор &qуот;Униграднје&qуот; д.д. Сарајево Вехид Адиловић потписат ће Анекс 2 Уговора за извођенје друге Фазе радова на изграднји првог затвореног 50-метарског олимпијског базена на локалитету Отока-Меандер.

Ова друга Фаза подразумијева набавку и уграднју челичне МЕРО конструкције, кровнопокривачке, лимарске, браварске и дио хидроизолаторских радова, те уграднју дијела водоводних и канализационих инсталација. За ове радове издвојено је 4.000.000 КМ, тако што су Град Сарајево и Кантон Сарајево из Буджета за 2005. годину обезбиједили по 2.000.000 КМ.

Предвиђени рок завршетка ове Фазе раова је 31. мај 2006. године, када би објекат базена требао бити покривен и затворен.

Потписиванје Анекса Уговора са извођачем радова обавит ће се у сали Градске управе Града Сарајева, ул. Хамдије Крешевлјаковића 3/3.