На основи члана 70. (1) и (6) Пословника Градског вијећа Града Сарајева (“Службене новине Кантона Сарајево”, број 28/09), сазивам Прву сједницу Градског вијећа Града Сарајева, која ће се одржати у петак 29.03.2013. године у 14.00 часова, у објекту Града Сарајева – Овална сала Градског вијећа, Улица Хамдије Крешевљаковића, број 3/1. За сједницу предлажем сљедећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Извјештај о раду Одбора за додјелу „Шестоаприлске награде Града Сарајева“ у 2013. години са Приједлогом Одлуке о додјели „Шестоаприлске награде Града Сарајева“ у 2013. години
 
2. Приједлог Одлуке о радном статусу предсједавајућег и замјеника предсједавајућег Градског вијећа Града Сарајева

Молим Вас, да сједници присуствујете, а у случају спријечености изостанак најавите на телефон 216-659 или 217-548.

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВИЈЕЋА

Сабахудин Делалић

Број: 01-05-359/13

Датум: 28.03.2013. године