У згради Града Сарајева данас је представљена финална верзија Акционог плана енергетски одрживог развоја града (Sustainable Energy Action Plan – SEAP),  који је основни документ за будуће планирање активности енергетске ефикасности и коришћења обновљивих извора енергије на подручју града Сарајева. Израдом овог акционог плана Град Сарајево је испунио обавезу преузету приступањем Споразуму градоначелника, а његовим прихваћањем у Градском вијећу постаће један од првих градова у регији који се службено опредијелио за одрживи енергетски развој према директним смјерницама Европске комисије. Основни циљ Акционог плана је идентификовати конкретне мјере за секторе непосредне енергетске потрошње Сарајева чија ће реализација до 2020. године резултовати смањењем емисија ЦО2 за 21% у односу на референтну 2008. годину. Методологија израде овог Акционог плана у складу је са смјерницама Европске комисије.

"Ово је заједнички пројекат Града Сарајево и Кантона Сарајево. Потписивањем Повеље, обавезали смо се на европску директиву према којој све земље до 2020. године морају да имају 20 посто мање енергије из обновљивих извора уз енергетску ефикасност, која значи постизање истих квалитета у производима и услугама са мањим коришћењем енергије", казао је овом приликом новинарима градоначелник Бехмен.

Водитељица Одјела за интернационалне развојне пројекте Регионалне енергетске агенције сјеверозападне Хрватске (РЕГЕА)  Весна Колега је  говорећи о Акционом плану рекла да је "идентификовано 39 мјера, које имају за циљ смањење емисија CO2, као што је смањити енергетску потрошњу у секторима зградарства, саобраћаја и јавне расвјете и едуковати грађане како могу да буду енергетски ефикаснији".

"Прије двије године смо, као ентузијасти, кренули у овај пројекат, с обзиром да комплетна инфраструктура, када је у питању енергетска ефикасност, у КС није била развијена. Након усвајања на Градском вијећу, потрудићу се да овај план усвоји и Кантонална скупштина. Европска комисија ће путем својих ревизора пратити фазе имплементације свих мјера. Ово не смије да остане мртво слова на папиру и морамо да се потрудимо да мјере предложене акционим планом буду проведене", казао је министар саобраћаја КС Харис Лулић.

Као једну од мјера за смањење емисије CO2, он је навео увођење природног гаса у возила градског превоза, посебно у ужој градској зони. Како је казао, пројекат ће бити финансиран из буџета Града Сарајево и КС, те из претприступних фондова Европске уније.

Извор: Одјељење за односе с јавношћу & новинске агенције ФЕНА и ОНАСА

[WPIMPINLINE:7595.jpg]