Након поплаве грађани су у поплављеним подручјима изложени различитим ризицима по њихово здравље, који се првенствено односе на воду за пиће, личну хигијену, те хигијену хране, простора и површина. 1. Први и најважнији ризик је вода за пиће која је код поплава често контаминирана. Грађанима се препоручује да пију, користе за припремање хране и одржавање личне хигијене искључиво хигијенски исправну воду, флаширану воду, воду из цистерни или воду која је претходно прокухана (минимално 10 минута након тачке кључања). Флаширану воду треба утрошити у што краћем периоду након почетка употребе, уз стриктно поштивање хигијенских мјера при складиштењу и коришћењу.

Код водоснабдјевања из индивидуалних водоопскрбних објеката (бунари, локални водоводи) воду не користити за наведене намјене без претходног лабораторијског испитивања.

2. Лична хигијена је посебно важна у свим ванредним стањима па и код поплава

Потребно је посебну пажњу посветити хигијени руку, које треба прати што је могуће чешће хигијенски исправном водом и сапуном.

3. Хигијенско поступање са храном је важна превентивна мјера за спречавање великог броја заразних обољења.
 
Након поплава користити искључиво сигурне намирнице као што су разне врсте конзервираних и намирнице које нису биле у контакту са плавном водом, нити су их могли контаминирати глодари и друге животиње. Веома је важна адекватна хигијена руку (прање хигијенски исправном водом и сапуном) особа које припремају, дистрибуирају и конзумирају храну, као и хигијена посуђа у коме се храна спрема и дистрибуира.

4. Хигијена простора

Послије поплава подразумијева се темељито чишћење свих површина, предмета, одјеће, обуће, играчака који су били у контакту са водом, након чега стручне екипе треба да дезинфикују иста. Предмете који се не могу опрати треба бацити.

Приликом чишћења потребно је носити гумене чизме и непромочиве рукавице како би се избјегао контакт са онечишћеним површинама. Након проведеног чишћења обавезно је опрати заштитну одјећу и руке.
 
При чишћењу обратити пажњу на електричне и плинске инсталације.

Не користити електричне апарате који су били под водом док њихову исправност не установе стручна лица.
 
5. Хигијена вањских површина
 
Подразумијева темељито чишћење и уклањање крутог отпада на безбједан начин. Посебну пажњу обратити на лешеве угинулих животиња које треба одлагати искључиво на мјеста која локална заједница одреди за ту намјену.

Спријечити контакт дјеце са претходно поплављеним травнатим површина у трајању од седам дана након повлачења воде.
Препоручује се конзумирање термички обрађеног воћа и поврћа са поплављених подручја. 

Након проведене дезинфекције провести дератизацију те, по потреби, и дезинсекцију простора и површина које су биле захваћене поплавом.

Ако приликом чишћења дође до поврјеђивања потребно је рану одмах опрати хигијенски исправном водом те дезинфиковати.

Код већих и дубљих повреда, а нарочито код повреда металним предметима потребно је потражити медицинску помоћ.

У случају појаве симптома: повишене температуре, мучнине, повраћања и пролива обавезно потражити медицинску помоћ.

Медицинску помоћ потребно је потражити и у свим другим ситуацијама које угрожавају људско здравље као што су: удар струје, експлозије плинских инсталација, разне врсте траума, угризи паса, змија и слично.
 
Ј.У. Завод за јавно здравство Кантона Сарајево