Замјеник градоначелнице Предраг Митровић са сарадницима данас је  примио Назмију Хаджимусић, предсједницу Удруженја родителја и пријателја за помоћ особама са менталном ретардацијом на подручју Кантона Сарајево &qуот;Оаза&qуот;, која је презентирала план активности које ово удруженје, добитник највећег хуманистичког признанја Интернационалне лиге хуманиста &qуот;Линус Паулинг&qуот;, настоји спровести у наредном периоду.

&qуот;Град Сарајево ће, као и до сада подржати активности Удруженја &qуот;Оаза&qуот;, који ће овој популацији обезбиједити болји и квалитетнији живот и отворити могућности за нјихов креативан и свестран ангажаман&qуот;, истакао је замјеник градоначелнице, те похвалио чинјеницу што се на руководећим мјестима овог удруженја налазе родителји дјеце са посебним потребама, јер они најболје познају проблеме ове дјеце и имају највећу мотивацију за рад са нјима.

Предсједница Удруженја је упознала представнике Града са креативним радионицама које успјешно раде у оквиру &qуот;Оазе&qуот;, а нарочито је истакла рад керамичке, ткачке и арт радионице, као и  реализацију курсева компјутера, које су похађали корисници овог удружанја.

Замјеник градоначелнице истакао је неопходност заштите дјеце са посебним потребама од било којег облика злоупотребе, те је исказао спремност Града да у складу са властитим могућностима и законским оквиром омогући овој популацији достојанствен, осмишлјен и квалитетан живот.

Извор: Градска управа