Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине данас је одржао јавну расправу на којој су градоначелник Сарајева проф. др. Алија Бехмен и његов правни тим заступали Захтјев за заштиту права на локалну самоуправу Града Сарајева сходно надлежностима Града Сарајева. Наиме, у Захтјеву се Уставном суду Федерације Босне и Херцеговине предлаже да утврди да је цијелим низом законских и других аката Кантона Сарајево, којима се регулишу области попут комуналног дјеловања, коришћења јавних површина, управљања водама и локалним цестама итд., повријеђено право Града Сарајева на локалну самоуправу.

Такође, у Захтјеву се, ослањајући се на одредбе Европске повеље о локалној самоуправи, Устава Федерације Босне и Херцеговине и Устава Кантона Сарајево, тражи да се утврди обавеза Кантона Сарајево да изврши измјене и допуне наведених закона и других аката као и све остале активности потребне за несметано вршење ових надлежности.

На расправу су у својству пријатеља суда позвани представници општина са подручја кантона Сарајево, те Савеза опћина и градова ФБиХ.