Замјеник градоначелнице Сарајева Јосип Јуришић и савјетник градоначелнице Сахрудин Сарајчић посјетили су побратимски Град Барцелону у цилју деФиниранја пројеката сараднје који ће бити реализовани у току 2007.године. Град Барцелона је, како је истакао франце фреxе, директор Одјела за међународну сараднју Града Барцелоне, у свом буджету за 2007. годину издвојио средства неопходна за реализацију Програма техничке сараднје намијенјеног пружанју стручне помоћи у едукацији и усавршаванју упослених у Граду Сарајеву у цилју стваранја што еФикасније администрације.

Такођер, Град Барцелона је изразио спремност да размотри могућност стажиранја упосленика из Градске управе Града Сарајева у Регионалном уреду Каталоније при ЕУ у Бриселу или у Градској управи Барцелоне како би се што болје упознали са комуникацијским вјештинама и савременим методама међународне сараднје.

Представници Сарајева и Барцелоне посебно су размотрили могућности прошириванја сараднје и на друге пројекте као што су: деминиранје Требевића, обнова или изграднја нове требевићке жичаре, изграднја спортских игралишта, изграднја спортске дворане за клизанје на простору ЗЕТРЕ, помоћ Педијатријској клиници у Сарајеву, улаганје у туризам и изграднја хотелско-рекреативних капацитета и др., те изналаженје инвеститора за реализацију наведених пројеката.

Посебна пажнја била је посвећена унапређенју привредне сараднје између двају градова, те је договорено да се након завршетка избора у Шпанији у мају ове године организује посјета локалних бизнисмена Града Барцелоне Граду Сарајеву у цилју нјиховог повезиванја са локалним партнерима, а што уклјучује и презентацију могућих пројеката за улаганје на простору града Сарајева и шире.

Извор: Градска управа