unsaУниверзитет у Сарајеву баштини традицију високог образовања у Босни и Херцеговини – Сарајеву, која има вијековима дугу историју. Институционални почеци високог образовања идентични су универзитетској традицији западне Европе. Гази Хусрев-бег је 1531. године у Сарајеву основао Ханиках, високу школу суфијске филозофије, која је 1537. године допуњена установом на којој се изучавају исламске науке. Према томе, овдје су његоване три дисциплине класичних католичких универзитета: теологија, право и филозофија, а постојала је и универзитетска библиотека.

Ова институција је до краја 19. вијека била највеће училиште у Босни и Херцеговини, а од почетка је била у истом рангу са медресом султана Бајазита у Истанбулу, управо оном институцијом која се налази у основи старог истанбулског Универзитета.

У аустроугарском периоду, тачније 1887. године, прорадила је Шеријатска судачка школа као петогодишња виша школа.

Савремена историја Универзитета у Сарајеву отпочела је отварањем првих свјетовних високошколских институција непосредно пред II свјетски рат и у току рата (Пољопривредно-шумарски факултет, 1940. године; Медицински факултет, 1944. године, 1946. године обновљен је рад Медицинског факултета, отворени су Правни факултет и Виша педагошка школа, а 1948. године обновљен је рад Пољопривредно-шумарског факултета).

Године 1949. отворен је Технички факултет. Другог децембра исте године са избором првог ректора, почео је са радом Универзитет у Сарајеву. Са отварањем Филозофског факултета 1950. и Економског факултета 1952. године завршена је прва, иницијална фаза оснивања Универзитета у Сарајеву.

Другу фазу развоја (1955. – 1969.) карактерише афирмација Универзитета, отварање нових високошколских институција и релативно задовољење потреба за високообразовним кадровима у Босни и Херцеговини. Значајна чињеница јесте и организовање и покретање постдипломских студија на Универзитету.

Трећа фаза (1970. – 1982.) дефинисана је даљњим отварањем високошколских институција на Универзитету, научном промоцијом Универзитета и његовим интензивнијим укључивањем и промоцијом на интернационалном академском плану. Универзитет је на индиректан и директан начин допринио оснивању нових универзитета у Бањалуци, Мостару и Тузли.

Четврту фазу развоја (1982. – 1992.) карактерише одвајање научног рада и активности од Универзитета и отварање фаворизованих научних института ван Универзитета. Овим је нанесена значајна штета Универзитету у Сарајеву, јер је угрожен основни принцип одвајања универзитетске едукације и научноистраживачког рада што је имало за посљедицу пад квалитета едукације и технолошко заостајање Универзитета.

Неконтролисани упис енормног броја студената имао је за посљедицу значајан пад ефикасности студија и хиперпродукцију кадрова у појединим областима едукације.

Пета фаза (1992. – 1995.) је фаза вандалске девастације објеката и опреме, као и кадровског осиромашења и енормног пада броја студената на Универзитету, изазваних агресијом на Босну и Херцеговину.

Ипак, и поред свих тешкоћа живота и рада у троипогодишњој блокади Сарајева, захваљујући исказаном ентузијазму, професионалности, патриотизму и упорности универзитетских наставника и сарадника, као и студената, Универзитет у Сарајеву је очувао континуитет рада и живљења, као својеврсни вид интелектуалног, академског отпора свеономе вандалском и антицивилизационом, као свој допринос афирмације слободе и демократије одбране од агресије и фашизма и афирмације државности Босне и Херцеговине.

Од почетка 1996. године, Универзитет у Сарајеву улази у фазу послијератне физичке и академске обнове и реконструкције. Физичка обнова је усмјерена на реконструкцију девастираних и изградњу уништених објеката, реализацију пројекта новог Универзитетског кампуса, набавку девастиране едукативне и научне опреме и обнову објеката студентског стандарда. На овом плану до данас су постигнути значајни резултати и створени су услови квалитетнијег студија.
Академска обнова, која је у току, подразумијева реализацију новог концепта организације и функције Универзитета у складу са савременим стандардима, осавремењавање curriculum студија и едукацију неопходног наставног кадра.

Процес академске обнове и реконструкције Универзитета потпомогнут је активностима Ректорске конференције Европе (ЦРЕ), Савјета Европе, Европске уније, као и читавог низа међународних организација и институција инволвираних у област високог образовања.

Универзитет у Сарајеву је у партнерским односима са више од тридесет универзитета из Европе, САД, Канаде и арапских земаља.

Основни циљ свих актуелних активности је подизање квалитета студија, стварање савременог универзитета студија и стварање савременог универзитета европске провенијенције који ће бити респектабилан репрезентант Босне и Херцеговине на интернационалном нивоу и промотор традиционалних, историјских, културних, научних и умјетничких вриједности овог дијела Европе.

Универзитет у Сарајеву је отворен и свима онима који желе да као студенти, сарадници или професори, својим интелектуралним и моралним квалитетима допринесу развоју едукације, науке, стручности, у дефинисаном амбијенту аутономије Универзитета као основне претпоставке академске слободе индивидуалног испољавања и потврђивања способности и квалитета.

Контакт информације
Обала Кулина бана 7
71000 Сарајево, БиХ
тел.: +387 (0)33 663 392
+387 (0)33  663 393
+387 (0)33 668 454
+387 (0)33 668 454
+387 (0)33 668 454
Факс: +387 (0)33 663 393

www.unsa.ba

Контакт информације
Обала Кулина бана 7
71000 Сарајево, БиХ
тел.:  +387 (0)33 663 392  +387 (0)33 663 392
+387 (0)33  663 393
+387 (0)33 668 454  +387 (0)33 668 454
+387 (0)33 668 454  +387 (0)33 668 454
+387 (0)33 668 454  +387 (0)33 668 454
Факс:  +387 (0)33 663 393  +387 (0)33 663 393

Факултети и академије Сарајевског универзитета су:

Академија ликовних умјетности
Улица: Обала Мака Диздара 3
Тел./Факс: +387 33   66 48 83
web: www.alu.unsa.ba

Академија сценских умјетности
Улица: Обала Кулина бана 11
Тел.:  +387 33 21 52 77  +387 33 21 52 77
факс:  +387 33 27 23 61  +387 33 27 23 61
web: www.asu.unsa.ba

Архитектонски факултет
Улица: Патриотске лиге 30
Тел.:  +387 33  66 39 47  +387 33  66 39 47
Факс:  +387 33 21 34 94  +387 33 21 34 94
web: www.аf.unsa.ba

Економски факултет
Улица: Трг Ослобођења 1
Тел.:  +387 33 27 59 00  +387 33 27 59 00
Факс:  +387 33 27 59 44  +387 33 27 59 44
web: www.еfsa.unsa.ba

Електротехнички факултет
Улица: Змаја од Босне бб /кампус/
Тел.:  +387 33 25 07 00  +387 33 25 07 00
Факс:  +387 33 25 07 25  +387 33 25 07 25
web: www.аf.unsa.ba

Факултет криминалистичких наука
Улица: Змаја од Босне 8
Тел.:  +387 33 44 54 52  +387 33 44 54 52
Факс:  +387 33 44 54 53  +387 33 44 54 53
web: www.fknbih.edu

Факултет политичких наука
Улица: Скендерија 72
Тел.:  +387 33 20 35 62  +387 33 20 35 62
Факс:  +387 33 21 38 15  +387 33 21 38 15
web: www.fpnsa.edu.ba

Факултет за спорт и тјелесни одгој
Улица: Патриотске лиге 41
Тел.:  +387 33 66 87 68  +387 33 66 87 68
Факс:  +387 33 66 87 69  +387 33 66 87 69
web: www.fasto.unsa.ba

Факултет за саобраћај и комуникације
Улица: Змаја од Босне 8
Тел.:  +387 33 21 27 64  +387 33 21 27 64
Факс:  +387 33 21 27 66  +387 33 21 27 66
web: www.fsk.unsa.ba

Фармацеутски факултет
Улица: Чекалуша 90
Тел.:  +387 33 66 59 28  +387 33 66 59 28
Факс:  +387 33 66 61 39  +387 33 66 61 39
web: www.ffsа.unsa.bа

Филозофски факултет
Улица: Фрање Рачког 1
Тел.:  +387 33 25 31 00  +387 33 25 31 00
Факс:  +387 33 66 78 73  +387 33 66 78 73
web: www.ff.unsa.ba

Грађевински факултет
Улица: Патриотске лиге 30
Тел.:  +387 33 27 84 00  +387 33 27 84 00
Факс:  +387 33 20 01 58  +387 33 20 01 58
web: www.gf.unsa.ba

Машински факултет
Улица: Вилсоново шеталиште 9
Тел./ Факс:  +387 33 65 30 55  +387 33 65 30 55
web: www.mef.insa.ba

Медицински факултет
Улица: Чекалуша 90
Тел./ Факс:  +387 33 20 36 70  +387 33 20 36 70
web: www.mf.unsa.ba

Музичка академија
Улица: Јосипа Штадлера 1/II
Тел.:  +387 33 20 02 99  +387 33 20 02 99
Факс:  +387 33 44 48 96  +387 33 44 48 96
web: www.mas.unsa.ba
Педагошка академија
Улица: Скендерија 72
Тел.:  +387 33 21 46 07  +387 33 21 46 07
Факс:  +387 33 21 46 06  +387 33 21 46 06
web: www.pa.unsa.ba

Пољопривредни факултет
Улица: Змаја од Босне 8
Тел.:  +387 33 65 30 33  +387 33 65 30 33
Факс:  +387 33 66 74 29  +387 33 66 74 29
web: www.fas-tempus-bih.org

Правни факултет
Улица: Обала Кулина бана 7
Тел.:  +387 33 20 63 50  +387 33 20 63 50
Факс:  +387 33 20 63 55  +387 33 20 63 55
web: www.pfsa.unsa.ba

Природно-математички факултет
Улица: Змаја од Босне 33
Тел.:  +387 33 25 05 10  +387 33 25 05 10
Факс:  +387 33 64 93 59  +387 33 64 93 59
web: www.pmf.unsa.ba

Стоматолошки факултет
Улица: Болничка 4а
Тел.:  +387 33 44 32 69  +387 33 44 32 69
Факс:  +387 33 44 33 95  +387 33 44 33 95
web: www.sf.unsa.ba

Шумарски факултет
Улица: Загребачка 20
Тел.:  +387 33 61 40 03  +387 33 61 40 03
Факс:  +387 33 61 13 49  +387 33 61 13 49
web: www.sumfaksa.co.ba

Ветеринарски факултет
Улица: Змаја од Босне 90
Тел./ Факс:  +387 33 61 09 08  +387 33 61 09 08
web: www.vfs.unsa.ba

Факултет здравствених студија
Улица: Чекалуша 90
Тел.:  +387 33 44 49 01  +387 33 44 49 01
Факс:  +387 33 24 68 21  +387 33 24 68 21
web: www.fzs.unsa.ba