Градско вијеће Града Сарајева, на данас одржаној 14. сједници, којом је предсједавао Сабахудин Делалић, усвојило је Извјештај о раду и пословању ЈП „Олимпијски базен Отока“ д.о.о. за 2013. годину. ЈП Олимпијски базен је позитивно пословао у прошлој години. Акумулирани дуг настао од почетка пословања ЈП Олимпијског базена, у 2013. години смањен је за око 180.000 марака. Предложено је да се настави са мјерама штедње, те да је неопходно ниво хигијене, безбједности и квалитета услуга одржати на достигнутом нивоу. Такође је предложено увођење трећег часа физичког одгоја у основним и средњим школама.

Прихваћене су одлуке о усвајању, односно провођењу Регулационог плана „Парк шума Мојмило“ као и Извјештај о провођењу Одлуке о утврђивању спортских манифестација од значаја за Град Сарајево у 2013. години.

Са дневног реда данашње сједнице је повучен Извјештај о активностима Градског бизнис центра са приједлогом мјера, Извјештај о реализацији пројекта „Ревитализација Требевићке жичаре“ за период од 01.01. до 25.04.2014. године, те Приједлог одлуке о измјени Одлуке о примањима и другим правима вијећника.

[WPIMPINLINE:9317.jpg]

Градско вијеће је усвојило Одлуку о разрјешењу члана Комисије за људска права и слободе Градског вијећа Града Сарајева Едине Латиф, која је поднијела оставку, а на њено мјесто, на приједлог Клуба градских вијећника СББ БиХ, именовало Бећира Сировину.

Вијећници су примили к знању Информацију о реализацији Програма дјеловања на унапређењу здравља младих у граду Сарајеву у сегменту промоције одговарајуће исхране и физичке активности, Информацију о могућностима реконструкције Царевог моста, Информацију о стању привреде и запошљавања у граду Сарајеву за 2013. годину, те Информацију о положају младих кроз примјену Закона о младима.