Градска управа Града Сарајева обавјештава грађане, организације и установе да доставе своје приједлоге и примједбе на Нацрт буџета Града Сарајева за 2014. годину који је Градско вијеће Града Сарајева прихватило и упутило у јавну расправу на сједници одржаној дана 27.11.2013. године.

Нацрт буџета је истакнут на веб страници Града Сарајева:  http://sarajevo.ba/ba/files/nacrtb-2014.pdf 

 Заинтересовани своје приједлоге и примједбе могу доставити Градској служби за финансије путем пријемне канцеларије у улици Хамдије Крешевљаковића, број 3  или на е-маил Града:  grad@sarajevo.ba најкасније до четвртка, 28.12.2013. године.

НАПОМЕНА: Молим Вас да због важности информисања грађана објавите ову информацију