До 4. априла ове године траје јавни увид у Нацрт регулационог плана „Логавина“, када ће се одржати јавна расправа о овом планском документу у 15.00 часова у великој сали Општине Стари Град.Позивају се сви заинтересовани грађани да присуствују јавној расправи о овом планском документу.