Обавјештавамо Вас да ће нацрти РП “Махале – Медресе” и РП “Махале – Ковачи” бити изложени на јавни увид у периоду од 13.06. до 19.06.2013. године, у период од 29.07. до 15.08.2013. године у улазном холу објекта “А” Општине Стари Град Сарајево. Јавна расправа одржаће се 16.09.2013. године са почетком у 16 часова у великој сали Општине Стари Град Сарајево. Позивају се сви заинтересирани грађани да присуствују јавном увиду и јавној расправи о овим планским документима.