Обавјештавамо грађане да ће се у периоду од 15.04. – 15.05.2014. године одржати: – Јавни увид на тему: Нацрт РП „Махмутовац“, у просторијама Општине Стари Град – улазни хол објекта А, и – Јавна расправа која ће се одржати дана 15.05.2014. године у 16.00 часова у великој сали Општине Стари Град. Позивају се сви заинтересовани грађани да обаве јавни увид и присуствују јавној расправи о овом планском документу.Одјељење за односе са јавностима