Na osnovu člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), sazivam 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva, koja će se održati u srijedu 26.03.2014. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, Ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1. Uz poziv za sjednicu dostavlja se i Zapisnik o radu 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 26.02.2014. godine. Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

1. Prijedlog odluke o razrješenju člana radnog tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva

2. Prijedlog odluke o izboru člana radnog tijela Gradskog vijeća Grada Sarajeva

3. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o priznanjima i Nagradi Grada Sarajeva

4. Prijedlog odluke o opozivu Odluke o dodjeli priznanja “Počasni građanin Grada Sarajeva” (Milanu Bandiću)

5. Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2013. godinu

6. Izvještaj o ostvarivanju politike Grada Sarajeva i aktivnostima Gradonačelnika Grada Sarajeva za period 01.01. do 31.12.2013. godine

7. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Grada Sarajeva za 2013. godinu

8. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za period 01.01-31.12.2013. godine

9. Prijedlog Budžeta Grada Sarajeva za 2014. godinu

10. Prijedlog odluke o izvršavanju Budžeta Grada Sarajeva za 2014. godinu

11. Prijedlog odluke o usvajanju Regulacionog plana “Mahale – Kovači” s prijedlogom Odluke o provođenju Regulacionog plana “Mahale – Kovači”

12. Prijedlog odluke o usvajanju Regulacionog plana “Mahale – Medrese” s prijedlogom Odluke o provođenju Regulacionog plana “Mahale – Medrese”

13. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “RTV”

14. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana “Alipašin Most I”

15. Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korištenju, održavanju i čuvanju uređenih korita i obala vodotoka na području grada Sarajeva

16. Izvještaj o izdvajanju novčanih sredstava za stipendiranje mladih iz Budžeta Grada Sarajeva za 2013. godinu 

17. Nacrt odluke o usvajanju Regulacionog plana “Mahmutovac” s Nacrtom Odluke o provođenju Regulacionog plana “Mahmutovac”

18. Nacrt odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Regulacionog plana “Gradski centar Marijin Dvor” – Kvadrant “B” 

19. Informacija o nadležnostima Grada Sarajeva u oblasti komunalnih djelatnosti

20. Vijećnička pitanja i inicijative

Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon 216-659 ili 217-548.

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Sabahudin Delalić

Broj: 01-05-540/14

Datum: 14.03.2014. godine