Na temelju članka 35. stavak 1. b. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), sazivam 12. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SARAJEVA, koja će se održati u utorak, 29.12.2009. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskoga vijeća, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 3/1.

Uz poziv za sjednicu dostavlja se i
− Zapisnik o radu 11. sjednice Gradskoga vijeća Grada Sarajeva održane 24.11.2009.godine i
− Zapisnik o radu Tematske sjednice Gradskoga vijeća Grada Sarajeva održane 15.12.2009.godine
Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED

1. Obavijest o prestanku mandata gradskoga vijećnika (Marin Ivanišević)
2. Izbor predsjedatelja Gradskoga vijeća
3. Prijedlog odluke o dodjeli priznanja „Počasni građanin Grada Sarajeva“
4. Prijedlog odluke o podizanju spomen-obilježja Fikretu Krakonji
5. Prijedlog odluke o obrazovanju Odbora za dodjelu "Šestoaprilske nagrade" Grada Sarajeva  u 2010. godini
6. Prijedlog odluke o davanju ovlasti za obnašanje dužnosti predsjednika i članova Skupštine Javnoga poduzeća "Olimpijski bazen Otoka", d.o.o. Sarajevo
7. Prijedlog teksta Autentičnog tumačenja članka 73. i članka 75. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Sarajeva  („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 16/98 i 38/08)
8. Prijedlog programa rada Gradskoga vijeća Grada Sarajeva za 2010. godinu
9. Prijedlog proračuna Grada Sarajeva za 2010. godinu
10. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Sarajeva za 2010. godinu
11. Prijedlog odluke o preusmjeravanju sredstava Grada Sarajeva
12. Prijedlog odluke o usvajanju Regulacijskoga plana "Švrakino Selo – Centar"  s Prijedlogom odluke o provođenju Regulacijskoga plana "Švrakino Selo – Centar"
13. Prijedlog odluke o usvajanju Regulacijskoga plana "Gazijin Han"  s Prijedlogom odluke o provođenju Regulacijskoga plana "Gazijin Han"
14. Prijedlog odluke o transformaciji "PEP", društva s ograničenom odgovornošću za prijenos  i emitiranje programa Sarajevo, u Javno poduzeće  "Gradska radio-televizija Sarajevo", društvo s ograničenom odgovornošću Sarajevo 
15. Izvješće o realizaciji Projekta “Posao za sve”
16. Izvješće o vršenju komunalnog inspekcijskog nadzora za razdoblje srpanj – prosinac 2009. godine
17. Izvješće o aktivnostima Grada Sarajeva na planu međunarodne suradnje za razdoblje od 30. lipnja do 02. prosinca 2009. godine
18. Izvješće o evaluaciji  rezultata Projekta “Sarajevo – zdravi grad” za razdoblje 2003. – 2008. godine
19. Informacija o realizaciji programa primarne prevencije maloljetničke delinkvencije u 2009. godini
20. Informacija o međugeneracijskoj solidarnosti s programom mjera za pomoć osobama starijim od 65 godina
21. Vijećnička pitanja i inicijative

Molim Vas da nazočite sjednici, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon  broj: 216-659 ili 217-548.
ZAMJENICA PREDSJEDATELJA  GRADSKOGA VIJEĆA
                                                              Prof. Dr Tatjana Ljujić-Mijatović

Broj: 01-05-1927/09
Nadnevak: 18.12.2009. godine