Na osnovu člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), sazivam 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva, koja će se održati u srijedu 23.04.2014. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala  Gradskog vijeća, Ulica Hamdije Kreševljakovića broj 3/1. Uz poziv za sjednicu dostavlja se i Zapisnik o radu 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 26.03.2014. godine. Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Akcionog plana rodne ravnopravnosti Grada Sarajeva
2. Prijedlog Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika Grada Sarajeva
3. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Projekta službene elektronske komunikacije u Gradskom vijeću Grada Sarajeva
4. Nacrt Odluke o manifestacijama iz oblasti kulture od interesa za Grad Sarajevo
5. Nacrt Odluke o manifestacijama iz oblasti sporta  od interesa za Grad Sarajevo
6. Nacrt Odluke o dopunama Odluke o priznanjima i nagradi Grada Sarajeva
7. Informacija o stanju kulturnih institucija u Gradu Sarajevu
8. Informacija o položaju Grada Sarajeva u sistemu finansiranja i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine
9. Vijećnička pitanja i inicijative

Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon   216-659 ili 217-548.

PREDSJEDAVAJUĆI  GRADSKOG VIJEĆA

Sabahudin Delalić

Broj: 01-05-741/14

Datum: 11.04.2014. godine