На основу члана 35. став 1.б. Пословника Градског вијећа Града Сарајева („Службене новине Кантона Сарајево”, број 28/09), сазивам 14. сједницу Градског вијећа Града Сарајева, која ће се одржати у сриједу 28. 05. 2014. године у 10.00 часова, у објекту Града Сарајева – Овална сала Градског вијећа, Улица Хамдије Крешевљаковића, број 3/1. Уз позив за сједницу доставља се и Записник о раду 13. сједнице Градског вијећа Града Сарајева одржане 23. 04. 2014. године. За сједницу предлажем сљедећи ДНЕВНИ РЕД:

1. Приједлог Одлуке о разрјешењу члана радног тијела Градског вијећа 
2. Приједлог Одлуке о избору члана радног тијела Градског вијећа 
3. Приједлог Одлуке о усвајању  Регулационог плана „Парк шума Мојмило” са Приједлогом  Одлуке о провођењу   Регулационог плана „Парк шума Мојмило”
4. Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о примањима и другим правима вијећника
5. Извјештај о провођењу Одлуке о утврђивању спортских манифестација од значаја за Град Сарајево у 2013. години
6. Извјештај о активностима Градског бизнис центра са приједлогом мјера
7. Извјештај о реализацији пројекта “Ревитализација Требевићке жичаре” за период од 01.01. до 25.04. 2014. године
8. Извјештај о раду и пословању ЈП „Олимпијски базен Отока” д.о.о. Сарајево за 2013. годину
9. Информација о реализацији Програма дјеловања на унапрјеђењу здравља младих у граду Сарајеву у сегменту промоције одговарајуће исхране и физичке активности
10. Информација о могућностима реконструкције Царевог моста
11. Информација о стању привреде и запошљавања у граду Сарајеву за 2013. годину
12. Информација о положају младих кроз примјену Закона о младима
13. Вијећничка питања и иницијативе

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ  ГРАДСКОГ ВИЈЕЋА
Сабахудин Делалић, с.р.

Број: 01-05-914/14

Датум: 15.05.2014. године