Na osnovu člana 35. stav (1) b), te člana 70. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (\”Službene novine Kantona Sarajevo\”, broj 28/09), za 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva za koju je poziv već dostavljen i koja će se održati u utorak 30.03.2010. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3/1 predlažem, umjesto već dostavljenog uz poziv za sjednicu, sljedeći DNEVNI RED.

1. Prijedlog odluke o razrješenju člana Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i crkvama Gradskog vijeća Grada Sarajeva

2. Prijedlog odluke o razrješenju člana Komisije za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Grada Sarajeva

3. Prijedlog odluke o izboru člana Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i crkvama Gradskog vijeća Grada Sarajeva

4. Prijedlog odluke o izboru člana Komisije za ljudska prava i slobode Gradskog vijeća Grada Sarajeva

5. Prijedlog odluke o izboru zamjenice predsjedavajućeg Mandatno-imunitetske komisije Gradskog vijeća Grada Sarajeva

6. Prijedlog odluke o izboru zamjenika predsjedavajućeg Komisije za ravnopravnost spolova Gradskog vijeća Grada Sarajeva

7. Prijedlog rezolucije o ukidanju nuklearnog naoružanja

8. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o preuzimanju 100% udjela u osnovnom kapitalu, objekata i opreme privrednog društva "PEP" d.o.o. Sarajevo

9. Prijedlog odluke o preusmjeravanju sredstava planiranih u Budžetu Grada Sarajeva za 2010. godinu

10. Prijedlog odluke o utvrđivanju sportskih manifestacija od značaja za Grad Sarajevo

11. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana "Koševsko Brdo"

12. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana "Kovačići"

13. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana "Kovačići – Centar"

14. Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Sarajeva za 2009. godinu

15. Izvještaj o provođenju politike Grada Sarajeva i aktivnostima gradonačelnika Grada Sarajeva za period od 01.01. do 31.12.2009. godine

16. Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Sarajeva za 2009. godinu

17. Vijećnička pitanja i inicijative

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Prim. dr. Željko Ler, s.r.

Broj: 01-05-492-1/10

Datum: 26.03.2010. godine