Na osnovi člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (\”Službene novine Kantona Sarajevo\”, broj 28/09),sazivam 18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Sarajeva, koja će se održati u utorak 25.05.2010. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog Vijeća, Ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3/1. Uz poziv za sjednicu dostavlja se i Zapisnik o radu 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 27.04.2010. godine i Zapisnik o radu vanredne sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva održane 29.04.2010. godine.

Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o priznanjima i nagradi Grada Sarajeva

2. Prijedlog Odluke o sufinanciranju kulturne manifestacije od posebnog interesa za Grad Sarajevo i imenovanje člana Organizacionog odbora manifestacije "49. Sarajevski dani poezije" 

3. Izvještaj o kulturnim manifestacijama od posebnog interesa  za Grad Sarajevo

4. Nacrt Odluke o osnivanju Pravobranilaštva Grada Sarajeva

5. Nacrt Odluke o usvajanju Regulacionog plana "Crni Vrh" s Nacrtom Oduke o provođenju Regulacionog plana "Crni vrh"

6. Informacija o privrednom razvoju i zapošljavanju u gradu Sarajevu  

7. Informacija o broju i strukturi (prema raspoloživim podacima) korisnika pomoći u javnim kuhinjama koje sufinansira Grad Sarajevo

8. Vijećnička pitanja i incijative  

Molim Vas, da sjednici prisustvujete, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon 216-659 ili 217-548.

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Prim. dr. Željko Ler

Broj: 01-05-843/10

Datum: 14.05.2010. godine