Na osnovu člana 35. stav 1.b. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sarajeva (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 28/09), sazivam 20. SJEDNICU GRADSKOG VIJEĆA GRADA SARAJEVA. Dvadeseta sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva održat će se u utorak, 27.07.2010. godine u 10.00 sati, u objektu Grada Sarajeva – Ovalna sala Gradskog vijeća, ulica Hamdije Kreševljakovića br. 3/1. Uz poziv za sjednicu dostavlja se i Zapisnik o radu 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Sarajeva, održane 29.06.2010. godine Za sjednicu predlažem sljedeći DNEVNI RED:

1. Prijedlog odluke o osnivanju Pravobranilaštva Grada Sarajeva

2. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o pristupanju procesu osnivanja Javne ustanove „Muzej savremene umjetnosti Ars Aevi Sarajevo“

3. Prijedlog odluke o podršci kandidaturi Grada Sarajeva i Grada Istočno Sarajevo za domaćina Evropskog olimpijskog omladinskog festivala 2015. (EYOF)

4. Izvještaj o aktivnostima Grada Sarajeva na planu međunarodne suradnje za period 01.04. do 30.06.2010. godine

5. Nacrt  odluke o usvajanju  Regulacionog plana "Velešići" s Nacrtom odluke o provođenju Regulacionog plana "Velešići"

6. Informacija o zastupljenosti učenika koji su izuzeti iz nastave tjelesnog odgoja u cjelini ili djelomično u osnovnim i srednjim školama na području grada Sarajeva

7. Informacija o problemima sa psima lutalicama na području grada Sarajeva

8. Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i saobraćaja za period januar – juni 2010. godine

9. Vijećnička pitanja i inicijative

Molim Vas da prisustvujete sjednici, a u slučaju spriječenosti izostanak najavite na telefon broj: 216-659 ili 217-548.

PREDSJEDAVAJUĆI GRADSKOG VIJEĆA

Prim. dr. Željko Ler

Broj: 01-05-1201/10

Datum: 15.07.2010. godine