Zamjenik gradonačelnice Predrag Mitrović primio delegaciju Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope

– Sarajevo kao jedinstven grad bez općina u sadašnjem organizacionom smislu i sa jedinstvenom upravom u teritorijalnom okviru prijeratnog grada, naš je osnovni cilj prema kojem usmjeravamo sve aktivnosti u Gradskoj upravi – istakao je zamjenik gradonačelnice Sarajeva Predrag Mitrović prilikom današnje posjete delegacije Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope, koju su činili Christopher Newbury, Daniil Khoshabo i Dian Schefold.

.footer-social22 { top: 5px; left: 0; right: 0; text-align: center; float: left; position: relative; }