Počinje obnova sarajevskih fasada u centru grada

Grad Sarajevo planira u ovoj godini obnovu fasada u centralnom dijelu grada, a za tu namjenu za 2006. izdvojio je 1.000.000 KM. U ovoj godini predviđeno je da se izvrši obnova fasada na objektima, u prvom redu na stambeno-poslovnim nizovima u ulici Maršala Tita, Obali Kulina bana i na Dolac-Malti.