Doprinos Grada Sarajeva u očuvanju tekovina antifašističke borbe

Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac i direktor KJKP "Sarajevogas" Salih Selmanović potpisali su Ugovor o pružanju usluga snabdijevanja prirodnim gasom tokom 2006. godine za potrebe spomen-obilježja Vječna vatra. Budžetom Grada Sarajeva za 2006. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 20.000 KM za pokrivanje troškova gasa na ovom spomen-obilježju.

.footer-social22 { top: 5px; left: 0; right: 0; text-align: center; float: left; position: relative; }