Doprinos Grada Sarajeva u očuvanju tekovina antifašističke borbe

Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac i direktor KJKP "Sarajevogas" Salih Selmanović potpisali su Ugovor o pružanju usluga snabdijevanja prirodnim gasom tokom 2006. godine za potrebe spomen-obilježja Vječna vatra. Budžetom Grada Sarajeva za 2006. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 20.000 KM za pokrivanje troškova gasa na ovom spomen-obilježju.