Gradonačelnica se obratila učesnicima Znanstvenog simpozija o saobraćaju

Danas je u Sarajevu počeo dvodnevni Znanstveni simpozijum o saobraćaju s međunarodnim učešćem, a tema je "Saobraćajni sistem koridora 5-C nove mogućnosti razvoja". Gradonačelnica Semiha Borovac u ime domaćina Grada Sarajeva obratila se skupu, poželjela uspješan rad učesnicima Simpozijuma, te istakla da "svjetlu i perspektivnu budućnost našeg grada najavljuje i uspostavljanje kvalitetnog saobraćajnog sistema Koridora 5-C."

U četvrtak redovna 13. i tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

U četvrtak 27.04.2006. godine s početkom u 10.00 sati, održat će se 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva na čijem dnevnom redu se, između ostalog, nalazi Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe Gradskog vijeća Grada Sarajeva i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Sarajeva.