Apel gradonačelnice povodom predstojećih prvomajskih praznika

Gradonačelnica Semiha Borovac poziva građane Sarajeva da se sa više ekološke svijesti i odgovornosti brinu o okolnim izletištima, koje imaju namjeru posjetiti tokom predstojećih prvomajskih praznika. Ona, naime, apeluje na izletnike da ne bacaju smeće i da po odlasku ne ostavljaju iza sebe nered i male "divlje deponije" kako ne bi ugrozili naše prirodno okruženje, koje je zajednički dom svih nas.

Održana 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Na danas održanoj 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva vijećnici su usvojili Odluku o dopuni Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana "Centar Novo Sarajevo". Ovom odlukom od režima zabrane građenja izuzima se lokalitet koji je konceptom plana usvojen od nosilaca pripreme, planiran za izgradnju zgrade amabasade i rezidencije Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije.

Gradonačelnica se obratila učesnicima Znanstvenog simpozija o saobraćaju

Danas je u Sarajevu počeo dvodnevni Znanstveni simpozijum o saobraćaju s međunarodnim učešćem, a tema je "Saobraćajni sistem koridora 5-C nove mogućnosti razvoja". Gradonačelnica Semiha Borovac u ime domaćina Grada Sarajeva obratila se skupu, poželjela uspješan rad učesnicima Simpozijuma, te istakla da "svjetlu i perspektivnu budućnost našeg grada najavljuje i uspostavljanje kvalitetnog saobraćajnog sistema Koridora 5-C."

U četvrtak redovna 13. i tematska sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

U četvrtak 27.04.2006. godine s početkom u 10.00 sati, održat će se 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva na čijem dnevnom redu se, između ostalog, nalazi Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Službe Gradskog vijeća Grada Sarajeva i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Gradske uprave Grada Sarajeva.

Doprinos Grada Sarajeva u očuvanju tekovina antifašističke borbe

Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac i direktor KJKP "Sarajevogas" Salih Selmanović potpisali su Ugovor o pružanju usluga snabdijevanja prirodnim gasom tokom 2006. godine za potrebe spomen-obilježja Vječna vatra. Budžetom Grada Sarajeva za 2006. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 20.000 KM za pokrivanje troškova gasa na ovom spomen-obilježju.