Grad Sarajevo finansijski podržao manifestaciju \”Odbrana Bosne i Hercegovine, Igman 2006\”

Zamjenik gradonačelnice Sarajeva Josip Jurišić i direktor Fonda Kantona Sarajevo za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca, Emir Zlatar potpisali su danas Ugovor o podršci Grada Sarajeva manifestaciji "Odbrana Bosne i Hercegovine, Igman 2006". Grad Sarajevo je sa 10.000 KM podržao organizaciju ove manifestacije koja će se održati 04.08.2006. godine na Igmanu.