15. sjednica Gradskog vijeća Grada Sarajeva

Na današnjoj 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Sarajeva, vijećnici su usvojili dnevni red: Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Grada Sarajeva za 2006. godinu, Prijedlog Odluke o razriješenju članova Upravnog odbora Stambenog fonda Grada Sarajeva, Informacija o aktivnostima u procesu obnove Vijećnice u periodu april – maj 2006. godine sa prijedlogom zaključaka, te Prijedlog Odluke o imenovanju Koordinacionog odbora za provođenje aktivnosti na realizaciji projekta rekonstrukcije sarajevske Vijećnice.