Svečano puštena u promet obnovljena gradska saobraćajnica

Gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac, premijer Kantona Sarajevo Denis Zvizdić, direktor Direkcije za ceste KS Adem Zolj i direktorica GP Sarajevoputevi Dubravka Šekarić danas su na raskrsnici ulica reisa Džemaludina Čauševića i Obala Kulina bana presijekli vrpcu čime je svečano puštena u promet obnovljena saobraćajnica Marijin Dvor – Vijećnica – Marijin Dvor.

.footer-social22 { top: 5px; left: 0; right: 0; text-align: center; float: left; position: relative; }